Ympäristö ja Terveys

Numero: 7/2019

Kiertotalous, Pilaantuneet maat

Pieni teko, suuri mieli
Kaarina Kärnä
Jätelainsäädäntö uudistuu
Eini Lemmelä, ympäristöministerö
Kohti tekstiilien kiertotaloutta
Pirjo Heikkilä, VTT
Muovipakkausten kierrätys laajentuu myös terveysalalle
Peter Rasmussen ja Katja Laitinen, Suomen Uusiomuovi Oy
Maailman muoviongelmaan on ratkaisu
Tomi Nyman, Pöyyry Management Consulting
Kiertotalouskeskusten ja muiden välivarastointipaikkojen käyttö uusiomateriaalien sekä maa-ainesten kierrätyksessä
Jukka Huppunen, Ramboll Finland Oy
Uusiomateriaalien hyödyntäminen maarakentamisessa: ongelmia ja ratkaisuja
Julius Manninen, Turku Science Park Oy
Kiertotaloudessa monia mahdollisuuksia
Tapio Välikylä
Valtion tuki isännättömille PIMA-kohteille uudistuu
Kari Pyötsiä ja Ari Nygrén, Pirkanmaan ELY-keskus
Öljyllä pilaantuneiden maiden riskit hallintaan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa
Sanna Pyysing, Pirkanmaan ELY-keskus
Kestävää pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamista?
Outi Pyy ja Henna Jylhä, Suomen ympäristökeskus
Quo vadis, in situ?
Aura Nousiainen, Pöyry Finland Oy
Puhdistuksen kestävyyden arviointi osana pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintaa
Jarno Laitinen ja Kimmo Järvinen, Ramboll
Kaavoitus ja maaperän kestävä riskinhallinta
Arto Itkonen, Sitowise Oy ja Helena Ylinen, Hämeenkyrön kunta
Keramiikkataide tuo näkyväksi ihmisen maaperään jättämät jäljet
Hannele Ahponen, Suomen ympäristökeskus
Vastuullinen matkailu
Kirsi Sippola, HAMK Smart-tutkimusyksikkö
Matti Karuvaara – lääninterveystarkastajasta selvitysmieheksi
Tapio Välikylä
Kirjaesittely: Johanna Kohvakka ja Liisa Lehtinen, Hyvä, paha muovi – vähennä viisaasti
Poimintoja

Muut numerot