Ympäristö ja Terveys

Numero: 7/2020

Kiertotalous, pilaantuneet maat

Tumpista asiaa
Kaarina Kärnä
Turvallinen kiertotalous edellyttää luotettavaa tietoa haitallisten kemikaalien teollisesta käytöstä
Emmi Vähä, Pia Högmander, Jukka Mehtonen ja Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
Vaaralliset aineet jätteenkäsittelyssä
Sari Kauppi ja Timo Seppälä, Suomen ympäristökeskus
Rakennusten saumausmassojen haitta-aineet: Klooratut parafiinit (SCCP ja MCCP)
Sami Mustajoki ja Annu Ruusala, A-insinöörit
Riskinarvioinnin avulla voidaan lisätä uusiomateriaalien käyttöä maarakennuskohteissa
Mari Dahl, Insinööritoimisto Gradientti Oy
Yrityspakkaukset kiertämään
Laura Heinovaara, Kiilto
Asukkaan osallistaminen kiertotalouteen
Tiina Vermaete
Valtio selvittää suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden ympäristövaikutuksia
Nina Lehtosalo, ympäristöministeriö
Kohti kestävämpää pilaantuneiden alueiden riskinhallintaa
Henna Jylhä ja Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus
Tulevaisuustrendejä pilaantuneiden maa-alueiden toimialalla
Jarno Laitinen, Ramboll Finland Oy
KEMKO tarjoaa koulutusta kemikaalien ympäristöriskeistä
Henna Jylhä, Jaana Sorvari, Outi Pyy, Jussi Reinikainen, Minna Wasenius ja Katarina Björklöf, Suomen ympäristökeskus sekä Pirjo Korhonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Uusi kestävän kunnostuksen ohje edistämään tiedonkulkua sidosryhmien välillä
Aura Nousiainen, Afry, Mutku Ry ja Jarno Laitinen, Ramboll Finland Oy, Mutku Ry
Kunnostusmenetelmän valinta osaksi onnistunutta kunnostushanketta
Ville Kilponen ja Jarno Laitinen, Ramboll Finland Oy
Tutkimusten ja riskiarvioinnin systemaattinen ohjaaminen huonoon kemialliseen tilaan määritellyillä pohjavesialueilla
Liisa Koivulehto, Kimmo Järvinen ja Jarno Laitinen, Ramboll Finland Oy sekä Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus
Tavoitteena ampumaratojen ympäristölupahakemusten laadun parantaminen
Lotta Jaakkola, Suomen Ampumaurheiluliitto
Kirjaesittely: Antti Koli, Retkeilijän vuodenajat – Kohteet ja vinkit lähiluontoon
Poimintoja

Muut numerot