Ympäristö ja Terveys

Numero: 7/2021

Kiertotalous, pilaantuneet maat

Jätelainsäädäntö tukee nyt myös ruokahävikin vähentämistä
Kaarina Kärnä
Jätelainsäädäntö muutoksessa
Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö
Kiertotalouden läpimurto edellyttää arvomaailman muutosta
Taina Nikula, ympäristöministeriö
Toivorikkautta tekstiileistä
Ali Harlin, VTT
Kiertotalouden mahdollisuudet kaivosteollisuudessa
Matti Vedenkannas, Valtiontalouden tarkastusvirasto
Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta
Henna-Riikka Haikonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Riina Tuominen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Tommi Tenhola, Tapio Oy; Samuli Joensuu, Tapio Oy ja Heikki Lounento, Metsäkeskus
Puhtaista ylijäämämaista voi syntyä odottamattomia kustannuksia ilman ajantasaista valvontaa
Riikka Salo, Seinäjoen kaupunki ja Liisa Routaharju, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Jätehuollon hiilijalanjäljen pienentäminen vaihtolavojen online-seurannan avulla
Heini Koutonen, Ramboll Finland Oy ja Satu-Maria Jauhiainen, Vaihtolavacom Oy
Menestyvä kiertotalouspuisto vaatii tiivistä yhteistyötä, tehokasta viestintää ja taloudellista kannattavuutta
Maiju Lahtinen ja Katri Luoma-aho, AFRY Finland Oy
Kiertotalouden mittaaminen
Henna Tihinen ja Minna Pirilä, AFRY Finland Oy
Kestävä kehitys ja vähähiilisyys – rakentamisen kiertotalouskoulutus vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin
Meri Hietala ja Ulla-Mari Pasala, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
Biodiversiteettistrategia ja PIMA-kunnostaminen
Outi Pyy ja Matti Silvola, Suomen ympäristökeskus
Kuinka parannetaan riskinarvioinnilla vaarattomaksi todetun, haitta-aineita sisältävän maa-alueen imagoa?
Aura Nousiainen, AFRY Finland Oy
Lumitutkimus – näytteenoton haasteet ja opit
Jessika Stolze ja Teppo Moisio, Ramboll Finland Oy
Kirjaesittely: Elisa Aaltola ja Birgitta Wahlberg (toim.), Me & muut eläimet
Poimintoja

Muut numerot