Ympäristö ja Terveys

Numero: 7/2022

Kiertotalous, pilaantuneet maat

Turhake
Kaarina Kärnä
Kierrätyksestä kiertotalouteen – Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma suuntaamaan jätealan kehitystä
Sirje Stén, ympäristöministeriö
Rakennusjätteiden tuotteistaminen on riskien punnintaa
Jussi Kauppila ja Jouni Nissinen, ympäristöministeriö
Tekstiilien kiertotalouden nykytila ja tulevaisuuden näkymät
Anna-Kaisa Huttunen, Rester Oy
Kokeilut totuttavat taloyhtiöitä kiertotalouteen
Susanna Puomio ja Annamaria Rossi, Forum Virium Helsinki sekä Lassi Sarlos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Muovit ja niiden vaikutukset maaympäristössä
Päivi Fjäder,1Merja Korkalainen2, Jaana Sorvari1, Sari Kauppi1, Jani Salminen1, Outi Setälä1, Sanna Suikkanen1, Markus Sillanpää1, Topi Turunen1, Ulla Ala-Ketola1, Maiju Lehtiniemi1, Salla Selonen1, Julia Talvitie1 ja Henri Virkkunen1
1
Suomen ympäristökeskus
2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Uusiola – kiertotalouden keskipiste
Piia Vilja, Remeo Teija Korpela, Vantaan Energia ja Sari Rouvinen, Rudus
Rakenteilla valtakunnallinen korkeakoulupohjainen Kiertotalousosaamiskeskus
Heidi Colliander, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
PIMA-ala kehittyy, missä olemme viiden vuoden kuluttua?
Aura Nousiainen1, Matti Silvola1, Nina Lehtosalo2 ja Outi Pyy1
1 Suomen ympäristökeskus
2 Ympäristöministeriö
Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin
Sanna Vienonen ja Merja Autiola, Ramboll Finland Oy
Kestävä PIMA-kunnostus harvaan asutulla alueella
Mikko Kotro, Nordic Envicon Oy
Kestävä kunnostaminen optimoi vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen
Tuuli Hankaankorpi ja Ville Kilponen, Ramboll Finland Oy
Anna-Maija Pajukallio – ympäristönsuojelun ammattilainen
Tapio Välikylä
Poimintoja
Kirjaesittelyt:
     Riitta Saarinen, Kurkikuiskaaja
     Kaarina Davis, Linnunlaulua ja varoitushuutoja

Muut numerot