Ympäristö ja Terveys

Numero: 7/2023

Kiertotalous, pilaantuneet maat

Tuottajavastuu laajenee
Kaarina Kärnä
EU:n akkuasetus voimaan – akkualalle isoja muutoksia
Jouni Nissinen, ympäristöministeriö
Fortumin Carbon2X: Jätteenpoltosta uusi tapa kierrättää
Tony Rehn, Fortum Recycling & Waste
Lahden kaupungin tekstiilipanttikokeilulla testattiin kannustinten vaikutusta poistotekstiilien kierrätysintoon
Jenni Rahkonen, Maria Ansas ja Anu-Liisa Rönkä, Lahden kaupunki
Muovia sisältävien kalastusvälineiden keräys käynnistymässä
Niko Hänninen ja Jenni Ylä-Mella, Oulun yliopisto
Elintarvikehuoneistoissa syntyvän jäterasvan, elintarvikejätteen ja hävikkiruuan keräys, jatkokäsittely ja hyötykäyttö
Eveliina Turtiainen ja Liisa Routaharju, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Smart Site – koska maa on arvokasta
Eeva Vahtera ja Anna Railo, Sitowise Oy
Kiertotaloutta kahden vanhan kaatopaikan kunnostushankkeessa
Jenni Haapaniemi ja Tomi Pulkkinen sekä Katariina Rauhala, Tampereen kaupunki
Vaskiluodon satamahankkeissa ruoppausmassat pääsevät kiertoon
Markku Vähäkäkelä, FCG Finnish Consulting Group Oy sekä Outi Hyttinen ja Tiina Vaittinen, Sitowise Oy
Ohjeistusta sedimenttien riskien ja kestävän kunnostuksen arviointiin
Jani Häkkinen, Suomen ympäristökeskus; Outi Hyttinen ja Arto Itkonen, Sitowise Oy sekä Outi Pyy ja Matti Leppänen, Suomen ympäristökeskus
Käytöstä poistettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden tutkimukset ja kehittämishankkeet
Sanna Pyysing ja Kari Pyötsiä, Pirkanmaan ELY-keskus
Maaperän tila, seurannan kehittäminen ja ohjauskeinojen toimivuus
Teija Haavisto, Suomen ympäristökeskus
Vuoden ympäristönsuojeluviranhaltijaksi valittiin Jatta Heikkinen Äänekosken kaupungilta
Maaperädirektiiviehdotus – keskiössä maaperän tilan seuranta ja pilaantuneet maa-alueet
Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus sekä Nina Lehtosalo ja Paula Perälä, ympäristöministeriö
PIMA-osaaminen kehittyy Suomessa
Petri Heino, Maarit Joukainen, Ari Nygrén ja Freija Metsähalme, Pirkanmaan ELY-keskus
Ampumaratojen ympäristölupaohje päivitetty – mikä muuttuu?
Mikko Attila, Henna Jylhä ja Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus
PIMA-kiertue edisti kuntien ja valtion ympäristöhallinnon yhteistyötä
Aura Nousiainen, Suomen ympäristökeskus ja Nina Lehtosalo, ympäristöministeriö
Kestäviä käytäntöjä AquaConSoilissa
Aura Nousiainen, Suomen ympäristökeskus; Juha Parviainen, Ramboll Finland Oy ja Nina Lehtosalo, ympäristöministeriö
Kirjaesittely: Pasi Nokelainen, Maailmanloppu peruttu – 7 väitettä kiertotaloudesta

Muut numerot