Ympäristö ja Terveys

Numero: 8/2020

Ympäristöalan tutkimus

Tutkimusten haikuja
Kaarina Kärnä
Kemiallisen metsäteollisuuden uudet tuotteet ja innovaatiot
Olli Dahl, Aalto-yliopisto
Mikromuoveja löytyy kaikkialta vesistöissä, määrät vesieliöissä ja kaloissa vaihtelevat
Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus
Suodatusarkku-pilotti – Hulevesien suodatusmateriaalien haitta-ainepitoisuudet
Olli Hakala ja Anna-Riikka Pehkonen-Ollila, WSP Finland Oy
Alusvettä puhdistavan järjestelmän soveltuvuus rehevöityneiden järvien kunnostuksessa
Leena Nurminen, Soila Silvonen ja Jukka Horppila, Helsingin yliopisto
Hyvä liete vai paha liete – mistä ratkaisuja hyötykäytön haasteisiin?
Eeva-Liisa Viskari ja Tiiti Kämäri, Tampereen ammattikorkeakoulu
Virtsan ravinteet kiertoon korttelitasolla
Tiiti Kämäri, Tampereen ammattikorkeakoulu
Giardia on tärkeä vesivälitteinen taudinaiheuttaja myös Suomessa
Milla Hyvönen, Anu Näreaho, Helsingin yliopisto ja Ruska Rimhanen-Finne, THL
Katupölypitoisuuksien yhteys sairauspoissaoloihin
Taina Siponen ja Pekka Tiittanen, THL sekä Timo Lanki, THL ja Itä-Suomen yliopisto
Biologiseen torjuntaan hyväksyttyjä mikrobikantoja
Sari Autio, Luonnonvarakeskus
Eläinten ja luonnon äänistä
Rauno Pääkkönen, Tmi Rauno Pääkkönen
Organisaation resilienssi ja jatkuvuuden hallinta
Miira Heiniö ja Mervi Niemi, Työterveyslaitos
Heli Jutila – kasvitieteilijä, ympäristöasiantuntija ja toiminnanjohtaja
Tapio Välikylä
Kirjaesittely: Mari Pihlajaniemi, Heikki Eriksson, Aleksi Lehikoinen, Linnut ja ilmasto – Matka muuttuvaan luontoon
Kestävä tulevaisuus perinteitä kunnioittaen
Kirsi Sippola, Kirsi Lähde ja Harri Saartenkorpi, Hämeen ammatti-instituutti Oy

 

Muut numerot