Ympäristö ja Terveys

Numero: 1/2017

Ympäristöterveys

 

Ympäristöterveyspäivät 2016 ja 2017 Tampereella
Tapio Välikylä
Mikrobinäytteet ja altistumisolosuhteen arviointi
Kaisa Jalkanen ja Anne Hyvärinen, THL
Oppilaiden sisäilmakysely – mahdollisuudet ja haasteet
Juha Pekkanen, Helsingin yliopisto ja THL
Jussi Lampi ja Sari Ung-Lanki, THL

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi
Jaana Kilponen, Valvira
Radioaktiivisten aineiden valvonta talousvedessä
Kaisa Vaaramaa, Säteilyturvakeskus
Kansallista toimintaa radonriskien ehkäisemiseksi
Päivi Kurttio, Säteilyturvakeskus
Keinovalo – uhka vai mahdollisuus?
Leena Tähkämö, Aalto-yliopisto
Kuluttajaturvallisuusvalvontaa tehdään Tukesissa jo yhdentoista henkilön voimin
Kaarina Kärnä
Ympäristöterveydenhuollon ammattilaisena sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä – Terveystarkastaja Toni Rouvinen Libanonissa
Luonnollisempaa hiustenhoitoa ekokampaamoissa

Kaarina Kärnä
Laivatarkastajat koolla Turussa
Tapio Välikylä
Poimintoja

Kirjaesittelyjä:
Tapio S. Katko: Finnish Water Services. Experience in Global Perspective
Merikotkien puolesta – WWF:n merikotkatyöryhmän vuosikymmenten taival
Christo Foerster: Neo Nature – Kohti terveellisempää ja luonnollisempaa elämäntapaa

Muut numerot