Ympäristö ja Terveys

Numero: 6/2016

Ympäristömittaukset ja monitorointi

Ympäristötieto avoimeksi
Tapio Välikylä
Ympäristöalan ammattilehdelle uusi päätoimittaja
SYKEn Avoin tieto -palvelu portti monipuoliseen ympäristötietoon
Päivi Korhonen ja Kaisu Harju
Moninaista tietoa ilmanlaadun mittauksilla
Birgitta Komppula ja Katja Lovén
Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutuminen Suomen Lappiin
Sari Kauppi, Jaakko Mannio, Pia Anttila ja Hannu Kiviranta
Ympäristömonitorointi – Erilaisten ympäristömittausdatojen yhdistäminen
Juha Pohjala
Mikromuovit ja haitalliset aineet hulevesissä ja kaatopaikan suotovesissä
Juho Kilponen, Mervi Pulkkinen, Päivi Fjäder, Outi Setälä ja Julia Talvitie
Biosuodatusalueiden ja kosteikkojen toimivuus hulevesien käsittelyssä
Pinja Kasvio, Jukka Jormola, Teemu Ulvi ja Jari Koskiaho
Valtakunnallinen valvontatietovarasto täydentyy näytteenottotiedoilla
Taija Rissanen ja Ari Markkanen
Uusi kalajauhotehdas antaa piristysruiskeen koko kalataloudelle
Tapio Välikylä
Ympäristön haitalliset aineet luonnonvaraisissa eläimissä
Anniina Holma-Suutari ja Sauli Laaksonen
Tarvitsemme kokonaiskäsityksen alumiinin ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä vaikutusmekanismeista
Esko Meloni
Poimintoja

Muut numerot