Olemme Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritys meille myönnetyn Yhteiskunnallinen yritys -merkin kautta. Merkki myönnettiin meille helmikuussa 2019, joten olemme jo reilut puolitoista vuotta olleet merkillisesti yhteiskunnallista hyvää tuottava yritys. Vaikka yrityksen toiminta-ajatus tuntuu vähintäänkin omassa mielessä täysin kirkkaalta, ei sen kirjoittaminen auki olekaan aina niin yksinkertaista. Kun huomasimme, että verkkosivuiltamme puuttuu toiminta-ajatus, ryhdyimme sitä pontevasti laatimaan. Useita versioita myöhemmin annoimme tekstin yrityksemme hallitukselle kommentoitavaksi ja muokattavaksi. Yrityksen entinen toimitusjohtaja ja eläkkeelle jäänyt päätoimittaja Tapio Välikylä teki ensimmäiset tiivistykset. Yhteisen kommentoinnin jälkeen lopullisen muodon tekstille antoi hallituksemme puheenjohtaja Pertti Forss.

Toiminta-ajatuksemme on myös arvolupauksemme ja se kuuluu näin (teksti löytyy myös täältä):

Ympäristökustannus Oy:ssä ympäristöterveyden ja elintarviketurvallisuuden sekä ympäristönsuojelun edistäminen ovat toimintamme lähtökohtia. Toimintamme perustuu ajantasaiseen, luotettavaan ja tutkittuun tietoon. Julkaisu- ja koulutustoiminnan lisäksi neuvonta ja valistus kuuluvat toimintamme painopisteisiin. Noudatamme vastuullisen journalismin periaatteita. Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on perusta tavoitteidemme saavuttamiseen. Pyrimme toiminnassamme siihen, että palvelumme ovat kaikkien kiinnostuneiden saavutettavissa. Hankinnat teemme arvojemme ja toiminta-ajatuksemme mukaisesti. Hyvitämme hiilijalanjälkemme. Yhteiskunnallisena yrityksenä tuemme suomalaista työtä; julkaisemamme lehdet ja painotuotteet painetaan Suomessa.

Haluamme olla puhtaamman huomisen ja terveellisen ympäristön ääni tänään ja tulevaisuudessa.

Olen tyytyväinen, että onnistuimme saamaan tekstiin keskeisimmät asiat siitä, kuinka teemme yhteiskunnallista hyvää. Muitakin asioita toki on kuten esimerkiksi pienimuotoinen, mutta huolellisesti mietitty lahjoittaminen jouluisin hyväntekeväisyyteen. Lehden toimituksessa tehdään myös jatkuvasti vastuullisen journalismin puitteissa sisältövalintoja, jotka ovat toiminta-ajatuksemme ja arvojemme mukaisia. Ei varmaankaan hämmästytä, että lehdistämme ei löydy esimerkiksi ilmastonmuutosta tai elintarvikehygieniaa ylläpitäviä toimintatapoja vähätteleviä kirjoituksia. Ammattitaitoamme on tuottaa lehdet siten, että lopputulos on sekä luotettava, ajankohtainen että eettinen.

Vaikka meillä on ”vain” Yhteiskunnnallinen yritys -merkki eikä esimerkiksi avainlippua merkkinä suomalaisesta palvelusta, olemme omaksuneet myös suomalaisen työn arvon. Se näkyy pienissä ja isoissa valinnoissa ja tärkein on varmasti se, että lehtemme ja kirjamme painetaan Suomessa. Näinä aikoina jokainen valinta suomalaisten työn puolesta on tärkeä ja siitä saa ylpeänä kertoa. Niin mekin teemme. Kun tilaat ammattilehtiämme, ostat meiltä opaskirjoja tai käyt koulutuksissamme, mahdollistat sen, että voimme jatkaa työtämme, jolla on vahva, suomalainen arvoperusta.

Kaarina Kärnä