Kun puhutaan säteilyturvallisuudesta, ajattelevat useimmat meistä ensimmäiseksi ydinvoimalaonnettomuuden mahdollisuutta. Ympäristö ja Terveys-lehden ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä järjestämään säteilyturvallisuuden koulutuspäivään Lahteen hotelli Scandicin tiloihin kokoontui 5.4.2017 lähes 40 osallistujaa. Säteilyturvakeskuksen tarkastaja Antero Kuusi kertoi, että ydinvoimalaonnettomuuden lisäksi vakavan yhteiskunnan toimintaa haittaavan säteilyvaaratilanteen voisi aiheuttaa myös ”likainen pommi” tai muu laajamittainen tahallinen teko, ydinaseen räjähdys Suomessa tai lähialueella tai satelliitin maahansyöksy. Paikallisia vaikutuksia aiheuttavan säteilyvaaratilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuus jonkin säteilylähteen käytössä.

Koulutuspäivän aikana käsiteltiin myös luonnonsäteilyaltistusta, joka on useilla alueilla Suomessa jatkuva riski. Radonkaasun arvioidaan aiheuttavan noin 300 keuhkosyöpää vuodessa, joten radonmittausten ja niistä aiheutuvien korjaustoimenpiteiden pitäisi olla enemmän rutiinia kuin se nyt on. Ja parasta olisi, kun rakennukset suunniteltaisiin ja rakennettaisiin jo valmiiksi radonturvallisiksi asentamalla radonputkisto, muistutti laboratorinjohtaja Päivi Kurttio STUKista.

Ihmiset altistuvat edelleen valistuksesta huolimatta myös tarkoituksella 1. luokan karsinogeeniksi luokitellulle säteilylle eli solariumille, kertoi ylitarkastaja Reijo Visuri STUKista. Terveydensuojeluviranomaiset tekevät solariumien käyttöpaikkatarkastuksia, joilta saatavat tiedot ovat STUKille hyvin tärkeitä sen varmistamisessa, että solariumia tarjoamista koskevat määräykset täyttyvät.

Ensi vuonna tulee voimaan säteilylain kokonaisuudistus. Suomessa ei ole tyydytty vain EU:n säteilyturvallisuusdirektiivin toimeenpanon aiheuttamiin muutostarpeisiin vaan samalla on käyty läpi koko laki. Koulutuspäivämme osallistujat saivat luennoista tätäkin ajatellen kattavan tietopaketin, jota päivän aikana käyty keskustelu myös osaltaan tuki. Hyödyllinen päivä!

Enemmän koulutuspäivän annista voi lukea Ympäristö ja Terveys-lehdestä 4/2017.