Peruskansalliseen tyyliimme meidän annetaan ymmärtää olevamme jollain lailla syyllisiä ilmastonmuutokseen ja olevamme erityisen laiskoja sen torjunnassa. Tosiasiassa monet toimenpiteemme ovat olleet ilmastomyönteisiä ja eri toimialoilla on saavutettu hyvää edistystä. Monissa maissa ei edes joko lasketa päästöjä lainkaan tai niitä ei lasketa asiallisesti. Globaalisti päästömääriin liittyy suurta epävarmuutta. Eräissä arvioissa maailman maista kolmisenkymmentä on laskenut päästönsä kutakuinkin asiallisesti. Laskennassa joudutaan käyttämään oletuksia, osa päästöistä jää laskematta ja osa lasketaan väärin, mutta jos kaikki valtiot tekevät päästölaskelmansa edes suunnilleen samoilla olettamuksilla, päästöjen kokonaismäärän muutosta voidaan arvioida kohtalaisella tarkkuudella.

Niin kuin totesin, Suomessa päästömäärät ovat kuitenkin laskusuunnassa, edes kaikissa Euroopan maissa suunta ei ole laskeva. Suomessa ovat kokonaispäästöt laskeneet 60 megatonnista 44 megatonniin. Lopulta se mitä Suomessa tehdään, ei vaikuta koko maailman tilanteeseen juurikaan, Suomen osuus maailman kokonaispäätöistä on puolentoista promillen luokkaa. Tämä ei silti tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi olla mukana päästöjen vähentämistalkoissa, kunhan teemme päätökset viisaasti ja oikeisiin kohteisiin kohdentaen.

Sellaisenkin laskelman näin, että jos tulevan Olkiluoto kolmosen tuottamalla sähköllä korvattaisiin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö, päästöjen vähennys vastaisi vuositasolla liikenteen aiheuttamia päästöjä. Entä mikä on Suomen metalli- ja metsäteollisuuden rooli kasvihuonekaasujen päästöissä? Entä mihin päädytään, kun lasketaan maa- ja metsätalouden kokonaissaldoa.

Paljon on vielä arvioitavaa ja laskettavaa. Toivottavasti arviot ja laskelmat täsmentyvät nopeasti ja voimme tehdä hosumatta viisaita ilmastopäätöksiä, ja vielä ilman poliittisia intohimoja.

Tapio Välikylä