• ISBN: 978-952-9637-68-3
  • Tekijä: Marita Koskinen, Elina Lähdeaho, Veikko Kuurne, Pentti Pernu
  • Saatavuus: Ilmestynyt helmikuussa 2023.
  • Hinta: 32.00 (sis. alv. 10 %). + toimituskulut

Allas- ja märkätilojen siivous- ja hygieniaopas

Tutustu kirjan sisällysluetteloon ja kirjoittajiin tästä linkistä!

***

Suomessa on noin 200 uimahallia ja 50 kylpylää. Joka toinen suomalainen käy vähintään kerran vuodessa uimahallissa. Vesiliikunnan kysynnän myötä uimahallien ja kylpylöiden aukioloajat ovat pidentyneet ja palvelutarjonta monipuolistunut. Suuret käyttäjämäärät, erilaiset käyttäjäryhmät, aukioloaikojen pidentyminen, käytön monipuolistuminen sekä kosteat ja lämpimät olosuhteet aiheuttavat haasteita sekä uimahallien tekniikalle että huollolle.

Erilaiset mikrobit viihtyvät hyvin märkätiloissa ja puutteellisen hygienian seurauksena ne saattavat aiheuttaa tilojen käyttäjille terveyshaittaa. Vastaavasti allasveden ja ilman huono laatu voivat olla terveyshaittojen aiheuttajina. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi tulee allasveden ja ilman mikrobiologisen, kemiallisen ja fysikaalisen laadun sekä märkätilojen hygienian olla moitteetonta. Jos märkätilojen hygienia jollakin tasolla pettää, saattaa käyttäjille aiheutua hyvinkin kiusallisia ja vaikeasti hoidettavia terveyshaittoja. Hygienian pettäminen voi johtaa myös allastilojen sulkemiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

Allasvesihygieniaan vaikuttavat tilojen käyttäjät, vedenpuhdistusprosessit sekä työntekijät. Tämä opaskirja käy läpi perusteellisesti allas- ja märkätilojen hygieniaa ja hyvän hygienian aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi vaadittuja siivouskäytäntöjä sekä allas- ja märkätilojen omavalvontaa.

Opaskirjaan on koottu alan asiantuntijoiden toimesta keskeinen ja ajantasainen tieto allas- ja märkätilojen siivouksesta sekä näiden tilojen hygieniasta. Opaskirja sopii sekä allas- ja märkätiloissa työskenteleville
että alaa opiskeleville ja opettaville sekä allas- ja märkätilojen valvonnasta vastaaville tahoille. Kirjassa on 156 sivua. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut kirjan valmistumista.

32.00

Share