• ISBN: 978-952-9637-46-1
 • Julkaisuvuosi: 2011
 • Tekijä: Jari Lampinen
 • Painos: 1.
 • Hinta: 25.00 (sis. alv. 10 %). + toimituskulut

Ekologisen ja turvallisen yleisötilaisuuden järjestämisopas

Suurien ulkona tapahtuvien yleisötilaisuuksien järjestäminen on Suomessa jatkuvassa kasvussa. Tapahtumiin osallistuu jopa 100 000 henkilöä/päivä. Soveltuvia alueita näiden tilaisuuksien järjestämiseen on maassamme vain muutamia esim. urheilustadionit ja tapahtuma-areenat, joissa infrastruktuuri on osittain valmiina. Tapahtumiin joudutaan usein rakentamaan isojakin tilapäisiä rakennelmia kuten katetut esiintymislavat, ravintola- ja myyntiteltat, jätehuoltojärjestelmä sekä mahdollisesti vesi- ja viemärijärjestelmä. Varmistusta tarvitaan usein myös energianhuollon sekä teleyhteyksien taholta.

Ekologisen ja turvallisen yleisötilaisuuden järjestämisoppaassa esitetään yleisötilaisuuksien järjestämisessä huomioon otettavia seikkoja mm.

 • järjestämistä koskevat säädökset ja vastuut
 • tapahtumanpaikalle asettavat vaatimukset
 • liikennevirrat
 • talous- ja jätevedet
 • elintarvikehuolto
 • käymälät, hygienia
 • jätehuolto
 • ekologinen näkökulma
 • melu
 • turvallisuus- ja pelastussuunnitelma

Ekologisen ja turvallisen yleisötilaisuuden järjestämisoppaassa on vahvasti otettu huomioon ympäristönäkökulma ja kestävä kehitys sekä yleisöturvallisuus. Suurien yleisötilaisuuksien osallistujien määrän vaikutus joukkokäyttäytymiseen ja ympäristökuormitukseen voi muodostua huomattavaksi, jollei näihin ole jo ennalta varauduttu. Kaikkien osapuolien välisen yhteistyön merkitys korostuu suurtilaisuuksien ennakkosuunnittelussa sekä tapahtumanaikaisessa valvonnassa. Opas soveltuu mm. suurien yleisötilaisuuksien järjestäjille (massatapahtumat), valvoville viranomaisille ja kaikille tapahtumissa toimijoille.

25.00

Share

Ympäristökustannus Oy

Ympäristökustannus Oy (ent. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy) tuottaa ja julkaisee kahta ammattilehteä, Ympäristö ja Terveys-lehteä ympäristöalalle ja Elintarvike ja Terveys-lehteä ammattikeittiö- ja elintarvikealalle. Yhtiö toimittaa ja kustantaa myös alaan liittyviä oppaita ja kirjoja sekä järjestää aihepiireihin liittyviä koulutuksia valtakunnallisesti.