• ISBN: 978-952-9637-69-0
  • Julkaisuvuosi: 2023
  • Painos: 24. painos
  • Hinta: 22.00 (sis. alv. 10 %). + toimituskulut

Hygieniaopas – Elintarvikehygienian perusteet

Hygieniaoppaassa korostetaan elintarvikehygienian merkitystä koko elintarviketuotantoketjussa ja toimijan vastuuta valmistaa ja tuottaa turvallisia ja puhtaita elintarvikkeita läpi koko elintarvikeketjun.
Oppaan teksti on helppotajuista ja kuvitus on tekstiä tukevaa. Hygieniaopas soveltuu mm. ammattikeittiöiden, elintarviketeollisuuden, elintarvikevalvonnan, elintarvikekaupan ja alan oppilaitosten käyttöön
sekä elintarvikehygieniaosaamiskoulutukseen materiaaliksi ja hygieniapassin suorittamiseen. Opas on myös hyvä kertausoppikirja jo kokeneillekin elintarviketuotantoketjun toimijoille. Oppaan 23. painoksessa huomioitiin elintarvikelain 297/2021 aiheuttamat muutokset, ja nyt tilattavissa olevaan 24. painokseen on tehty vain vähäisiä päivityksiä.

Sisältöä mm.:
– elintarvikehygienia
– elintarvikkeiden saastuminen ja pilaantuminen
– ruokamyrkytykset
– elintarvikkeiden riski- ja vaaratekijät
– elintarvikkeiden käsittely
– elintarviketyöntekijä
– siivous ja puhtaanapito
– omavalvonta
– rekisteröity elintarviketoiminta
– jätehuolto
– Oiva-järjestelmä
– elintarvikehygieeninen osaaminen ja sen osoittaminen
– elintarviketyöntekijän hygieniaosaamisvaatimukset
– ruokamyrkytyksiä aiheuttavia bakteereja
– toimijan luotettavuus.

22.00

Share