Ale!
  • Julkaisuvuosi: 2020
  • Tekijä: Marita Koskinen, Tarja Valkosalo
  • Hinta: 28.00 (sis. alv. 10 %). + toimituskulut

Kodinomaista palveluasumista hygieenisesti

Opaskirjan tavoitteena on, että palveluasumisen kohteissa hyvää hygieniatasoa edistävät ja ylläpitävät tukipalvelut osataan hoitaa ammattitaitoisesti ja huolellisesti, jotta tautien tarttumista ei tahattomasti lisätä.
Tutustu tästä Kodinomaista palveluasumista hygieenisesti kirjan sisältöön.

Kodinomaista palveluasumista hygieenisesti -opas käsittelee palveluasumisyksiköiden puhtautta ja hygieniaa muuten, mutta ei hoitotyön osalta. Keskiössä ovat hygieniakäytäntöjen valvonta, keinot tartuntojen torjumiseen sekä yleisohjeet epidemia- ja muihin erityistilanteisiin. Oppaassa kerrataan käsihygienian ja henkilökohtaisen hygienian hyvät käytännöt, esitellään tilojen siivouksen, tekstiilihuollon, välineiden, apuvälineiden ja viriketoiminnan puhtaus- ja hygieniavaatimukset ja niiden toteuttamisen periaatteet sekä kootaan yhteen elintarviketurvallisuuteen palveluasumisessa liittyvät sisällöt sekä tuhoeläintorjunta. Oppaan kirjoittamisen lähtökohtana ovat hyvät hygieniakäytännöt tehostetun palveluasumisen yksiköissä, mutta sisällöt ovat sovellettavissa myös muihin palveluasumisen yksiköihin.
Palveluasumisyksiköt ovat kotona asumisen ja laitosasumisen välimuotoja. Asukkaalla on usein oma huone ja wc-tila, mutta vointinsa mukaan hän käyttää yhteisiä tiloja, kuten ruokailutiloja, ryhmätiloja, kuntosalia ja saunaa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuu usein monisairaita ja iäkkäitä ihmisiä. Muistisairaudet ovat yleisiä. Kun asutaan lähekkäin, mahdollisuus tautien tarttumiseen on suuri, mutta kyky huolehtia esimerkiksi käsihygieniasta voi olla alentunut. Henkilökunnan hygieniaosaaminen on tärkeää hygienian toteutumiseksi. Palveluasumisyksiköissä työskentelee monien ammattiryhmien edustajia ja usein myös sijaisia ja harjoittelijoita. Vastuu myös hygienian toteutumisesta jakautuu eri henkilöille ja eri työvuoroihin. Tiedon jakaminen, ajan tasalla olevat työohjeet, tehtäväkuvien selkeät määrittelyt ja vastuuhenkilöiden nimeämiset ovat perusta, jolle hyvä hygienia voidaan rakentaa. Opas on tarkoitettu kaikille palveluasumisyksikössä toimiville.

Turvallinen, välittävä ja hygieeninen palveluasuminen kuuluu kaikille sitä tarvitseville. Toivomme, että tämä opas on yksi askel tavoitteen saavuttamisessa.

28.00

Share