• ISBN: 978-952-9637-61-4
  • Laboratorio-opas: Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto ja analyysimenetelmät.
  • Julkaisuvuosi: 2018
  • Painos: 1.
  • Tekijä: Anna-Mari Pessi, Kaisa Jalkanen
  • Hinta: 22.00 (sis. alv. 10 %). + toimituskulut

Laboratorio-opas

Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto ja analyysimenetelmät

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetus,
sai soveltamisohjeen, kun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laatima Asumisterveysasetuksen soveltamisohje julkaistiin vuonna 2016. Tarve asumisterveysasetuksen mikrobiologisia menetelmiä käsittelevän, laboratorioille suunnatun käytännönläheisemmän ja yksityiskohtaisemman sekä tulosten tulkintaa ohjaavan oppaan kirjoittamiselle syntyi jo soveltamisohjeen osaa IV kirjoitettaessa. Tämän oppaan tarkoituksena on tukea laboratorioita ja tulosten tulkinnasta vastaavia tahoja asumisterveysasetuksen mikrobiologisten menetelmien käytännön suorituksen ja tulosten tulkinnan kanssa. Näytteenottoa selvitetään teknisen näytteenoton osalta.
Sisältöä: Mikrobikasvusto rakennuksissa, rakenteen mikrobikasvua selvittävät menetelmät, mikrobilajiston merkitys tulosten tulkinnassa, ilmanäytteet, epävarmuustekijöiden tunnistaminen, viranomaisnäytteet ja Eviran hyväksyntä.
Opas soveltuu mm. Sisäilmatutkimuksia tekevien laboratorioiden, kuntien terveysvalvontaviranomaisten, rakennusterveysasiantuntijoiden, sisäilmakonsulttien, oppilaitoksien ja yhdistysten käyttöön.

 

 

22.00

Share

Ympäristökustannus Oy

Ympäristökustannus Oy tuottaa ja julkaisee kahta ammattilehteä, Ympäristö ja Terveys-lehteä ympäristöalalle ja Elintarvike ja Terveys-lehteä ammattikeittiö- ja elintarvikealalle. Yhtiö toimittaa ja kustantaa myös alaan liittyviä oppaita ja kirjoja sekä järjestää aihepiireihin liittyviä koulutuksia valtakunnallisesti.
Haluamme olla puhtaamman huomisen ja terveellisen ympäristön ääni tänään ja tulevaisuudessa.