• ISBN: 978-952-9637-41-6
  • Julkaisuvuosi: 2010
  • Tekijä: Juhani Salmi ja Ilona Hankonen
  • Hinta: 10.00 (sis. alv. 10 %). + toimituskulut

Merikarvia Kalastusperinteitä ja luontoelämyksiä

Kirjassa yhdistyvät mennyt aika, nykyisyys ja tulevaisuus. Juhani Salmi tarkastelee artikkelissaan sosiaalihistorian näkökulmasta kalastusammatin arvonnousua. Salmen artikkelissa tutustutaan kalastajien arkityöhön ja identiteettiin sekä sukupolvien ja yhteisöjen luomiin aineellisiin ja henkisiin kulttuurituotteisiin. Ilona Hankosen artikkelissa paikalliset toimijat kuten ammattikalastajat, matkailuyrittäjät ja kyläaktiivit puhuvat tämän ajan matkailun tarjoamista haasteista  ja mahdollisuuksista. Kirjan kolmannessa artikkelissa, synteesissä, kirjoittajat kokoavat alati kehittyvän matkailun evästämiseksi etenkin ammattikalastuksen historiasta ja perinteistä kumpuavia ideoita, jotka soveltuvat laajemminkin kuin vain Merikarvialla sovellettaviksi.

10.00

Share

Ympäristökustannus Oy

Ympäristökustannus Oy (ent. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy) tuottaa ja julkaisee kahta ammattilehteä, Ympäristö ja Terveys-lehteä ympäristöalalle ja Elintarvike ja Terveys-lehteä ammattikeittiö- ja elintarvikealalle. Yhtiö toimittaa ja kustantaa myös alaan liittyviä oppaita ja kirjoja sekä järjestää aihepiireihin liittyviä koulutuksia valtakunnallisesti.