• ISBN: 978-952-9637-52-2
  • Julkaisuvuosi: 2013
  • Painos: 7. uudistettu painos
  • Tekijä: Marjatta Rahkio, Tuula Suontamo, Tuomas Virtalaine, Sanna Teirmaa, Sara Syyrakki, Tapio Välikylä
  • Hinta: 25.00 (sis. alv. 10 %). + toimituskulut

Pintahygieniaopas

Pintahygieniaoppaan tässä painoksessa on sisältöä uudistettu, teksti on kauttaaltaan tarkistettu ja biofilmit -luku uudistettu kokonaan. Pintahygieniaopas sisältää pintapuhtauden historiaa ja kehitystä, siinä esitellään keskeiset käytössä olevat näytteenottomenetelmät ja käydään läpi pintahygieniaa osana omavalvonnan toteuttamista. Erilaisten pintojen ja toimintojen näytteenotto-tiheydet ja  tulosten raja-arvot sekä tulosten tulkinnat on koottu selkeisiin taulukoihin. Oppaassa opastetaan myös miten toimitaan, jos tulokset osoittavat pintapuhtauden heikkoa laatua.
Pintahygieniaopas soveltuu mm. ammattikeittiöiden, suurtalouksien, elintarviketeollisuuden, elintarvikekaupan ja elintarvikevalvonnan sekä alan opetuksen käyttöön.

25.00

Share

Ympäristökustannus Oy

Ympäristökustannus Oy tuottaa ja julkaisee kahta ammattilehteä, Ympäristö ja Terveys-lehteä ympäristöalalle ja Elintarvike ja Terveys-lehteä ammattikeittiö- ja elintarvikealalle. Yhtiö toimittaa ja kustantaa myös alaan liittyviä oppaita ja kirjoja sekä järjestää aihepiireihin liittyviä koulutuksia valtakunnallisesti.
Haluamme olla puhtaamman huomisen ja terveellisen ympäristön ääni tänään ja tulevaisuudessa.