Ympäristö ja Terveys-lehti 6/2008 Ympäristöhistoria-teemanumero

Lehden pääkirjoitus:

Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto ovat käsitteinä uusia, mutta niiden kattamalla toiminnalla on pitkät perinteet. Monet nykymuotoisen toiminnan periaatteista luotiin 1800-luvun jälkupuoliskolla. Eikä sattumalta. Maamme väestönkasvu sekä kaupungistuminen ja teollistuminen vauhdittuivat. Lääketiede ja luonnontieteet kehittyivät, samalla sairauksien ja ympäristön tilan välinen yhteys alkoi selvitä. Muiden maiden esimerkkejä seurattiin tiiviisti ja kansainvälinen yhteydenpito oli vilkasta. Yksittäisistä asioista pelko koleran leviämisestä Venäjältä Suomeen vauhditti osaltaan alan kehitystä.

Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää niin alan tutkimus- ja opetustoiminnan kuin valistuksen ja neuvonnan käynnistyminen. Toiminnan perustaksi luotiin lainsäädäntöä ja paikallistason valvontatoiminta käynnistyi 1870-luvulla. Paikallistason toiminnan keskeiset periaatteet – lautakuntajärjestelmä, mahdollisuus antaa kieltoja ja määräyksiä, lupamenettelyt ja tarkastukset sekä laboratoriotoiminta – luotiin siis noin 130 vuotta sitten ja vieläkin samat työkalut ovat arvossaan. Silloisen toiminnan painopisteet mm. jätehuolto, jätevedet sekä talousvesi ja elintarvikkeet ovat tänäänkin ajankohtaisia.

Ympäristöhistorian kenttä on niin laaja, että moni tärkeäkin aihe on jäänyt tämän teemanumeron ulkopuolelle. Toivomme, että artikkelit sisältämänsä historiatiedon lisäksi auttavat ymmärtämään tämän päivän toimintaamme. Tieto siitä, miten ongelmat ovat syntyneet, auttaa ratkaisemaan niitä.

Dosentti Simo Laakkonen Helsingin yliopistosta on kantanut päävastuun tämän numeron sisällön suunnittelusta, toimittamisesta ja yhteydenpidosta kirjoittajiin. Ympäristö ja Terveys-lehti haluaa kiittää häntä hyvästä ja mutkattomasta yhteistyöstä.

Pertti Forss

Hinta: 10 € (sis. alv. 10 % + toimituskulut).

10.00

Share