Vaasan kaupungin ympäristötoimi

Terveysinsinööri

Hakuaika päättyy 5.6.2023 klo 15.00

Terveysinsinöörin vakinainen virka haettavana Vaasan kaupungin ympäristötoimessa

Vaasan kaupungin ympäristötoimi hakee palvelukseensa TERVEYSINSINÖÖRIÄ.

Terveysinsinöörin toimialueena on Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan muodostama ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Asukkaita kasvavalla ja kehittyvällä alueella on noin 76 500. Tehtävät ovat pääsääntöisesti Vaasassa.

Meillä pääset toimimaan asiantuntijaorganisaatiossa, jossa tehdään yhteistyötä yli yksikkö- ja palvelurajojen. Saat osaavan työyhteisön tuen ja mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tarjoamme sinulle myös etätyömahdollisuuden ja hyvät työaikajoustot.

Terveysinsinöörin tehtävänä on elintarvikevalvonnan valvontatehtävät, mm. tarkastukset, todistukset, ilmoitus – ja lupakäsittelyt sekä toimijoiden ohjaus ja neuvonta, ruokamyrkytysepäilyjen selvittäminen, lausunnot ja raportit. Tehtäviin kuuluu myös tupakkalain mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

Tehtävässä tarvitset oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä tarkastus- ja neuvontatehtävissä, joissa pääset luomaan asiakassuhteita sekä osallistumaan sidosryhmäyhteistyöhön. Odotamme sinulta myös yhteistyökykyä ja halua kehittyä työtehtävissä. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä hyvän englannin kielen taidon.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja teknisten sopimuksen mukaan.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan (T-todistus).

Hakuaika päättyy 5.6.2023 klo 15.00. Hakuavain Kuntarekryssä on VSA905-04-14-23

Haastattelut pidetään viikoilla 23–24. Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuolto

Terveystarkastajan viransijaisuus (sijaisuuden kestoa on pidennetty)

Hakuaika päättyy 5.6.2023 klo 16.00

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Eura, Huittinen, Kokemäki, Rauma ja Säkylä. Alueen asukasluku on yhteensä noin 73 500. Vastuukuntana ja ympäristöterveydenhuollon henkilöstön työnantajana toimii Säkylän kunta. Etelä-Satakunnan terveysvalvonnassa työskentelee yhdeksän terveystarkastajaa ja hygieenikkoeläinlääkäri. Hallintopalvelusihteerit huolehtivat toimistotehtävistä ja valvontaeläinlääkärit eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon valvonnasta.

Etelä-Satakunnan ympäristöterveydenhuollossa on haettavana

TERVEYSTARKASTAJAN VIRANSIJAISUUS
Huom! Sijaisuuden kestoa on pidennetty ja työavain vaihtunut

Viransijaisuus alkaa 14.8.2022 tai sopimuksen mukaan, ja päättyy 30.6.2025. On mahdollista, että sijaisuus jatkuu haluttaessa pitempäänkin. Sijaisen työhuone sijaitsee Raumalla. Tarkastuskäynnit painottuvat Raumalle ja Euraan, mutta käyntejä on myös alueen muissa kunnissa. Osa työpäivistä on mahdollista tehdä etätyönä.

Viransijaisen tehtävien on suunniteltu olevan ensisijaisesti elintarvikevalvonnan ja tupakkalain mukaisen valvonnan tehtäviä. Tarkempi tehtävänkuvaus sovitaan myöhemmin viransijaisuuteen valitun henkilön koulutuksen ja osaamisen mukaan, huomioiden valitun henkilön omat kiinnostuksen kohteet. Tehtävänkuvausta voidaan myöhemmin tarvittaessa muuttaa.

Viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuviksi katsotaan esimerkiksi ympäristöterveyden, elintarvikealan, ympäristöteknologian, biokemian, kemian, lääketieteen tai hoitotieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Viransijaisen valinnassa voidaan huomioida myös henkilöt, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimusta mutta joilla katsotaan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella olevan riittävä osaaminen suunniteltuihin tehtäviin.

Viransijaisuuden hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, riittävää englannin kielen taitoa, riittävää tietoteknistä osaamista sekä oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa, aktiivista työotetta, kykyä itsenäisen asiantuntijatehtävän hoitamiseen, hyviä ihmissuhdetaitoja ja hyvää paineensietokykyä. Aikaisemmasta kokemuksesta terveysvalvonnan tehtävistä tai muista valvonta- tai auditointitehtävistä on etua. Tärkeintä on kuitenkin positiivinen ja reipas asenne. Viransijainen saa tehtävään hyvän perehdytyksen sekä kokeneen ja osaavan työyhteisömme jatkuvan tuen.

Hakuaika päättyy maanantaina 5.6.2023 klo 16.00. Hakuajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja hakemuksia ei voida huomioida.

Viransijaisuutta haetaan Kuntarekry-järjestelmän kautta. Katso lisätietoja ja täytä hakemus osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain on 528260 .

Lisätietoja antaa ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala, puh. 044 707 2930, sähköposti tiina.laitala@sakyla.fi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote

Ympäristöterveydenhuollon johtaja

Hakuaika päättyy 12.6.2023 klo 15.00

Tervetuloa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten ammattilaisten joukkoon

Tervetuloa Siun sotelle Pohjois-Karjalaan turvaamaan ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteistä terveyttä ja hyvinvointia! Nyt on tarjolla näköalapaikka maakunnallisen ympäristöterveydenhuollon johdossa. Mitäpä jos Sinä tarttuisit tämän hyvin toimivan yksikön ruoriin ja johdattaisit meidät jatkuvan parantamisen periaattein läpi toimintaympäristön uudistusten ja siitä eteenpäin?

Pohjois-Karjala tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia myös oman elämän rakentamiseen. Täällä voit asua yliopistokaupungin ruutukaavalla, erämaaluonnon rauhassa tai siltä ja väliltä. Pohjois-Karjalan upea luonto ja iloiset ihmiset kutsuvat viihtymään!

Haemme 12.6.2023 klo 15 mennessä vakituiseen virkaan

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTAJAA

Tehtävänkuvaus:

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella, Siun sotessa, ympäristöterveydenhuolto on osa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä turvallisuuden kokonaisuutta.

Jo vuodesta 2013 lähtien maakunnallisesti toimineessa ympäristöterveydenhuollon yksikössä työskentelee reilut 50 vakituista viranhaltijaa tai työntekijää ja heidän sijaisensa. Talousarvio on noin 5 milj. euroa. Meillä on tällä hetkellä 12 eläinlääkärin vastaanottoa, kuusi terveysvalvonnan toimipaikkaa sekä päätoimipaikka Joensuussa, jonne sijoittuvat johto, hallinto, valvontaeläinlääkärit sekä terveysvalvonnan toimintoja. Ympäristöterveydenhuollossa teemme vuosittain noin 1500 tarkastusta ja eläinlääkärikäyntejä meillä on vuosittain noin 30 000. Lisäksi vastaamme muista ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä, kuten alaan liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta, viranomaisomaisnäytteenotoista, viranomaisyhteistyöstä ja erityistilanteisiin varautumisesta.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja johtaa ympäristöterveydenhuollon toimintaa ja taloutta, vastaa lakisääteisten palvelujen järjestämisestä, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon johtaja vastaa ympäristöterveydenhuollon viestinnästä, sidosryhmäyhteistyöstä ja toiminnasta muiden yhteistyötahojen kanssa. Ympäristöterveydenhuollon johtaja toimii ympäristöterveydenhuollon jaoston esittelijänä. Ympäristöterveydenhuollon johtajan alaisuudessa työskentelee terveysvalvonnan päällikkö ja eläinlääkintähuollon lähiesihenkilöinä neljä vastaavaa eläinlääkäriä.

Kelpoisuusehdot:

Kelpoisuusvaatimuksena on alalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Odotamme käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä aktiivista otetta toiminnan kehittämiseen, hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä toimia laaja-alaisessa työympäristössä.

Palkkaus:

Voit esittää palkkatoiveesi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät hyvinvointialueiden yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES mukaisesti.

Lisätiedot:

Tehtävä täytetään 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antavat Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen, puh. 013 330 8590, kirsi.leivonen@siunsote.fi
Ympäristöterveydenhuollon johtaja Elina Felin p. 013 330 8206, elina.felin@siunsote.fi

Jos mukanasi muuttaa myös vaikkapa puoliso, niin täältä löytyy myös muiden alojen joustavia uraputkia http://www.maailmankarjalaiset.fi/

Tehtävään haetaan sähköisesti: Jätä hakemus tästä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut. 

Kurikan kaupunki

Terveystarkastajan viransijaisuus

Hakuaika päättyy 16.6.2023 klo 15.00

Kurikan kaupunki hakee

TERVEYSTARKASTAJAN VIRANSIJAISTA

ympäristöterveyspalveluihin.

Tervetuloa töihin Kurikan kaupungin ympäristöterveyspalveluihin!  Haemme terveystarkastajan viransijaista ajalle 21.8.2023 – 7.6.2024 tekemään elintarvike- ja/tai terveydensuojeluvalvonnan tehtäviä. Lopulliset työtehtäväsi määräytyvät osaamisesi mukaisesti.

Yhteistoiminta-alueeseemme kuuluvat Kurikan kaupungin ja Ilmajoen kunnan alueet. Työskentelypisteesi sijaitsee Ilmajoella, jossa ovat myös muut alueen terveystarkastajat. Kurikan kaupungilla voit tehdä töitä myös etänä etätyösopimuksen mukaisesti.

Tehtävä on kokoaikainen. Tehtäväkohtainen palkanosa tällä hetkellä on 3367,34 e/kk. Kelpoisuusvaatimukset tehtävään tulevat elintarvike- (297/2021, 32. §) ja terveydensuojelulaeista (763/1994, 7. §).

Edellytämme osaamista terveydensuojelu- ja/tai elintarvikevalvonnan tehtävistä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa, tietoteknistä osaamista sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Valittavalla on oltava vähintään voimassa oleva B-ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön työtehtävissä.

Sijaisuudessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Sijaisuus täytetään 21.8.2023 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset 16.6.2023 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi). Työavain 536128 . Tai osoitteella Kurikan kaupunki / kirjaamo, PL 500, 61301 Kurikka Hakemukseen liitetään CV tai vastaava. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristöterveysjohtaja Saana Pusaa-Neste, puh. 0400 264 036, saana.pusaa-neste@kurikka.fi

 

Seinäjoen kaupunki

Terveystarkastajan virka (elintarvikevalvonta)

Hakuaika päättyy 21.6.2023 klo 12.00

Terveystarkastajan virka (elintarvikevalvonta)

Hakuaika päättyy 21.6.2023 klo 12.00.

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto toimii 12 kunnan alueella: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri. Alueen asukasluku on yhteensä noin 160 000. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstömäärä on yhteensä 39: ympäristöterveysjohtaja, johtava kaupungineläinlääkäri, johdon sihteeri, 14 terveystarkastajaa ja 21 virkaeläinlääkäriä, joista 16 praktisoivia eläinlääkäreitä, 2 hygieenikkoeläinlääkäriä, 3 valvontaeläinlääkäriä ja terveydenhuoltoeläinlääkäri. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto takaa monipuolisen ja kehittyvän työympäristön, jossa kollegan tuki on lähellä ja työhyvinvointiin panostetaan.

Tehtävät koostuvat elintarvike-, tupakka- ja lääkelain mukaisista valvontatehtävistä erilaisissa elintarvikehuoneistoissa. Työpaikka sijaitsee Seinäjoen toimipisteessä.

Kelpoisuusvaatimuksena elintarvikelain (297/2021) 32 §:n mukainen pätevyys, alempi korkeakoulututkinto. Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme riittävää kokemusta ympäristöterveydenhuollosta sekä tavanomaisia tietoteknisiä taitoja. Odotamme hakijalta oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä. Myös kyky asiantuntijatehtävän edellyttämän laaja-alaisen tiedon hankkimiseen ja omaksumiseen on etu. Tehtävä edellyttää B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Työ on vakituinen kokoaikainen virkasuhde 1.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3508,06 eur/kk. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Lähetä hakemuksesi kuntarekry.fi -sivuston kautta, työavain 536793 . Hakuaika päättyy 21.6.2023 klo 12.00. Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Yhteystiedot: ympäristöterveysjohtaja Virpi Ala-Risku, p. 050 4714900, virpi.ala-risku@seinajoki.fi tai johtava kaupungineläinlääkäri Anna Sarvela, p. 044 4700234, anna.sarvela@seinajoki.fi

.