Laitilan kaupunki

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖÄ

23.1.2019 klo 12.00 mennessä.

Laitilan kaupunki on noin 8 600 asukkaan vireä, kasvava seutukaupunki Varsinais-Suomessa VT 8:n varrella. Lähimmät VT 8 varrella olevat kaupungit ovat Turku ja Rauma. Laitila on muuttovoittoinen, korkean työpaikkaomavaraisuuden, monipuolisen elinkeinorakenteen ja hyvien peruspalveluiden HINKU -kaupunki. Laitila on savuton työpaikka.
Haemme joukkoomme
YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖÄ
nykyisen ympäristöpäällikön jäädessä eläkkeelle.

Ympäristöpäällikkö vastaa ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä, kuten ympäristölainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyistä lupa- ja valvontatehtävistä, ympäristön tilan seurannasta, ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisestä sekä ympäristövalistuksesta. Lisäksi ympäristöpäällikkö toimii HINKU (kohti hiilineutraalia kuntaa) –hankkeen yhdyshenkilönä. Ympäristöpäällikkö toimii lupalautakunnan esittelijänä ja vastaa toimialansa talousarviosta. Virkaan valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulu tutkinto. Edellytämme lisäksi ympäristölainsäädännön tuntemusta ja perehtyneisyyttä toimialaan kuuluviin tehtäviin. Arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, tietotekniikan hallintaa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä hoitaa tehtävää itsenäisesti. Työtehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä. Virka täytetään kokopäiväisesti ja toistaiseksi. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää terveydentilastaan hyväksyttävä lääkärintodistus. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukset tulee toimittaa Laitilan lupalautakunnalle sähköisesti www.kuntarekry.fi -palvelun kautta Työavain: 208944. Hakuaika päättyy 23.1.2019 klo 12.00. Lisätietoja tehtävästä antavat tekninen johtaja Mika Raula puh. 050 0596 127, mika.raula@laitila.fi ja ympäristöpäällikkö Pekka-Sakari Simula puh. 050 3428 745, pekka.simula@laitila.fi.

Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuolto

TERVEYSINSINÖÖRI

25.1.2019 klo 16.00 mennessä.

Vantaa on vireä, nopeasti kehittyvä, hyvät kulkuyhteydet omaava noin 220 000 asukkaan kaupunki. Ympäristökeskus huolehtii Vantaan ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun lupa-, suunnittelu- ja valvontatehtävistä. Ympäristöterveydenhuollossa on elintarvike- ja terveydensuojelutarkastajan sekä terveysinsinöörin virkoja yhteensä 15. Virkaeläinlääkäreitä on viisi ja lisäksi pieneläinvastaanotolla toimii eläintenhoitaja.

Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuolto hakee joukkoonsa
TERVEYSINSINÖÖRIÄ

Terveysinsinöörin työhön kuuluu terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisia valvonta-, ohjaus- ja neuvontatehtäviä. Pääasiassa tehtävät liittyvät terveydensuojelulain mukaisten terveyshaittaepäilyjen selvittämiseen (asumisterveysvalvonta), koulujen ilmoitusten käsittelyyn ja säännölliseen valvontaan. Tupakkalain mukaisten ns. parveketupakointikieltojen valmistelutehtävät kuuluvat myös viranhaltijan tehtäviin. Tarvittaessa viranhaltija osallistuu myös muihin terveydensuojelutiimin tehtäviin. Virka on vakituinen ja se täytetään 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu soveltuva insinöörin tutkinto ja riittävä kokemus asumisterveys- ja terveydensuojeluvalvonnasta kunnassa tai valtiolla. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Odotamme hakijoilta hyviä ihmissuhdetaitoja, yhteistyökykyä ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävät edellyttävät atk-perustaitoja ja B-luokan ajokorttia. Tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee esittää koeajan kuluessa Vantaan työterveyshuollon todistus sopivuudesta tehtävään. Koeaika on 6 kuukautta. Lisätietoja antavat kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen@vantaa.fi , p. 040 724 8590 ja terveysinsinööri Kari Grönberg, kari.gronberg@vantaa.fi, p. 040 847 3299. Lähetäthän hakemuksesi sähköisesti osoitteessa www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tyo_ja_elinkeinot/vantaa_tyonantajana. Ilmoitus löytyy parhaiten käyttämällä hakusanaa ”terveysinsinööri”. Hakemus tulee tehdä 25.1.2019 klo 16 mennessä.

Oulun kaupunki, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos, Ympäristöterveydenhuolto

TERVEYSTARKASTAJA

1.2.2019 klo 15.00 mennessä.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö hakee
TERVEYSTARKASTAJAA vakinaiseen virkasuhteeseen.

Tehtävään kuuluu pääasiassa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisia tehtäviä sekä muita ympäristöterveydenhuollon toimi-alaan kuuluvia viranomaistehtäviä. Kelpoisuusehtona virkaan on terveydensuojelulain (763/1994) 7 § 3 mom. ja elintarvikelain(23/2006) 35 § 2 mom. mukainen pätevyys. Eduksi luetaan kokemus kunnallisesta ympäristöterveydenhuollosta. Tehtävien hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä oman auton käyttöä. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n ja TS:n mukaan. Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Työavain: OUL-05-47-18. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/316/2019. Hakemukset on toimitettava 1.2.2019 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa vs. ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Irmeli Röning-Jokinen p. 044 703 6731 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.