Turun kaupunki, Ympäristöterveys

TERVEYSTARKASTAJA (viransijaisuus)

Hakuaika päättyy 7.12.2021 klo 15:00.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus,
Luvat ja valvonta, Ympäristöterveys

TERVEYSTARKASTAJA (viransijaisuus)
Hakuaika päättyy 7.12.2021 klo 15:00.

Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa, ympäristöterveydessä on avoinna terveystarkastajan vuoden määräaikainen viransijaisuus ajalla 3.1.-30.12.2022. Valvontayksikkö vastaa Turun kaupungin alueella ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä. Yksikön henkilöstömäärä on 19.

Avoinna olevan viransijaisuuden tehtävät koostuvat pääasiassa elintarvikelain mukaisesta valvonnasta ja tarkastusten suorittamisesta. Terveystarkastaja antaa myös ohjausta ja neuvontaa ympäristöterveydenhuollon asioissa sekä valmistelee vastuualueen viranhaltijapäätöksiä, lausuntoja ja lautakunnassa käsiteltäviä asioita.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin ja elintarvikelain (23/2006) 35 §:n ja 88 §:n mukaisesti. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa, yhteistyökykyä, tietoteknistä osaamista sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme aiempaa kokemusta elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan tehtävistä, kunnallishallinnon tuntemusta, kielitaitoa, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Hakijalla tulee olla ajokortti ja valmius oman auton käyttöön työtehtävien hoidossa. Viransijaisuuden koeaika on puolet palvelussuhteen kestosta. Sijaisuuteen valitun tulee ennen viransijaisuuden vastaanottamista esittää Turun Työterveystalon todistus terveydentilastaan.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa.
Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Paikkaa haetaan sähköisesti www.kuntarekry.fi -sivuston kautta. Työavain TKU00-61-78-21. Hakuaika päättyy 7.12.2021 klo 15:00. Yhteystiedot: Ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall, puh. 050 4071 524, olli.sjovall@turku.fi
Johtava terveystarkastaja Päivi Nurmi, puh. 050 552 9239, paivi.nurmi@turku.fi

Helsingin kaupunki

TERVEYSINSINÖÖRI (Määräaikainen, Sijaisuus)

Haku päättyy 08.12.2021 klo 16.00

Helsingin kaupunki
Terveysinsinööri
Määräaikainen virkasuhde, Sijaisuus
Haku päättyy 08.12.2021 klo 16.00

Tule tekemään merkityksellistä työtä Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle!
Ympäristöterveysyksikkö vastaa terveydensuojelulain mukaisista valvonta- ja asiantuntijatehtävistä sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden valvonnasta.
Haemme joukkoomme terveysinsinööriä ympäristöterveysyksikköön terveydensuojelutiimiin.

Tehtäviisi kuuluu:
– uimarantojen ja uima-allastilojen terveellisyyden valvonta sekä laivatarkastukset
– uimavesitarkastuksien tuloksista viestiminen
– terveydensuojelulain mukaisten oleskelutilojen (esim. liikuntatilat, kuntosalit) suunnitelmalliset tarkastukset
– sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät

Terveysinsinööri toimii itsenäisessä asiantuntijatehtävässä, joka edellyttää terveydensuojelulainsäädännön tuntemusta, ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Olet oma-aloitteinen, tarkka ja aikaansaava. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeät tässä työssä, joka vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä sidosryhmiin. Asiakkaita kohtaat niin tarkastuksilla kuin neuvontatyössä ja eri sidosryhmien jäseniä neuvotteluissa. Teet tiivistä yhteistyötä median kanssa, ja odotammekin, että sinulla on hyvät suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot. Asiakkaita palvelemme tarvittaessa myös ruotsin ja englannin kielellä. Meillä pääset toimimaan osana laaja-alaista asiantuntijaorganisaatiota, jossa tehdään jatkuvaa yhteistyötä yli yksikkö- ja palvelurajojen. Saat osaavan, moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen sekä hyvät työsuhde-edut. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista.

Upea toimitalomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Kalasatamassa, ja meillä pääset työskentelemään modernissa monipaikkaisessa työympäristössä. Tarjoamme sinulle myös etätyömahdollisuuden ja hyvät työaikajoustot. Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Luemme eduksi aiemman kokemuksen vastaavista tehtävistä sekä englannin kielen taidon. Työ edellyttää liikkumista tarkastuskohteisiin, joten luemme eduksi myös ajokortin. Hyödynnämme tässä rekrytoinnissa mahdollisesti videohaastattelua.
Katso lisätiedot www.hel.fi/rekry ja hae paikkaa Työavain KYMP-03-72-21.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ympäristöterveydenhuolto

TERVEYSTARKASTAJAN OSA-AIKAINEN VIRANSIJAISUUS

Hakuaika päättyy 20.12.2021 klo 16.00.

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio-ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman terveysvalvonnassa työskentelee viisi terveystarkastajaa, toimistosihteeri ja ympäristöterveydenhuollon johtaja.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ympäristöterveydenhuollon
palvelualueella on haettavana
TERVEYSTARKASTAJAN OSA-AIKAINEN VIRANSIJAISUUS

Viransijaista haetaan ajalle 31.1.2022 – 10.9.2022. Työaika on 50 % virkaehtosopimuksen mukaisesta säännöllisestä työajasta. Työajan lyhentämisen tavasta sovitaan viransijaisen kanssa erikseen. Viransijaisen tehtäviin kuuluu ensisijaisesti elintarvikevalvonnan ja tupakkalain mukaisen valvonnan tehtäviä. Hakuaika päättyy 20.12.2021 klo 16.00.
Hakuajan päättymisen jälkeen vastaanotettuja hakemuksia ei voida huomioida.

Viransijaisuutta haetaan Kuntarekry-järjestelmän kautta. Katso lisätietoja ja täytä hakemus osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain on RAU-21-136-21.
Lisätietoja antaa 1.12.-17.12.2021 ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala,
puh. 044 707 2930, sähköposti tiina.laitala@rauma.fi.

Oulun kaupunki, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

TERVEYDENSUOJELUTARKASTAJA

Haku päättyy 7.1.2022 klo15:00.

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
TERVEYDENSUOJELUTARKASTAJA
Haku päättyy 7.1.2022 klo 15:00.

Vakinainen/Kokoaikatyö

Ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö hakee
TERVEYDENSUOJELUTARKASTAJAA vakinaiseen virkasuhteeseen.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena. Terveydensuojelutarkastajan toimenkuvaan kuuluu pääsääntöisesti terveydensuojelulain mukaisia tehtäviä. Tehtävät painottuvat terveydensuojelulain mukaisiin talousvesi- ja uimavesiasioihin, joiden kokonaisvastuu ja koordinointi kuuluvat toimenkuvaan.

Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon tulee sisältää talousveteen ja talousvesilaitosten valvontaan liittyviä syventäviä opintoja. Viran hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, kykyä niin itsenäiseen kuin tiimityöskentelyynkin sekä selkeää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua. Työtehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajokorttia. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella www.kuntarekry.fi -sivuston kautta Työavain: OUL-05-44-21. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/13384/2021. Hakemukset on toimitettava 7.1.2022 klo 15.00 mennessä. Työ alkaa 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus tehtäväkohtainen palkka 3602,52 €/kk.
Lisätietoja antaa ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehto, p. 044 703 6731 sekä ympäristöjohtaja Leena Tuuri p. 044 703 6730 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.