Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, luvat ja valvonta, ympäristöterveys, elintarvikevalvonta

Terveystarkastaja

Hakuaika päättyy 21.2.2024 klo 15.00

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, luvat ja valvonta, ympäristöterveys, elintarvikevalvonta

TERVEYSTARKASTAJA
Ympäristöterveys , elintarvikevalvonta

Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ympäristöterveyden vastuualueella on avoinna terveystarkastajan virka.

Vastuualue vastaa Turun kaupungin alueella ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä. Ympäristöterveyden henkilöstömäärä on tällä hetkellä 21 henkilöä.

Avoinna olevan viran tehtävät koostuvat pääasiassa elintarvikelain mukaisesta valvonnasta, mutta työ sisältää soveltuvin osin myös muita ympäristöterveydenhuollon vastuualueelle kuuluvia viranomais-, valvonta- ja asiantuntijatehtäviä. Terveystarkastaja antaa lisäksi mm. ohjausta ja neuvontaa ympäristöterveyden asioissa sekä valmistelee vastuualueen viranhaltijapäätöksiä, lausuntoja ja lautakunnassa käsiteltäviä asioita.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy elintarvikelain (297/2021) 32 §:n sekä terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n mukaisesti.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa, tietoteknistä osaamista, valmiutta päätöksentekoon ja kykyä työskennellä aktiivisesti sekä itsenäisesti että tiimissä.

Arvostamme aiempaa kokemusta elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan tehtävistä, kunnallishallinnon tuntemusta, kielitaitoa, vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja yhteistyökykyä. Hakijalla tulee olla ajokortti ja valmius oman auton käyttöön työtehtävien hoidossa.

Viran täyttämisessä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää Länsirannikon Työterveyden todistus terveydentilastaan.

Haku tapahtuu kuntarekry.fi -palvelussa. Työavain TKU00-61-4-24. Hakuaika päättyy 21.2.2024 klo 15.00.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja: https://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/kaupunkiympariston-palvelukokonaisuus

Yhteystietomme:
vs. ympäristöterveyspäällikkö Päivi Nurmi, p. 050 552 9239, etunimi.sukunimi@turku.fi ja
vs. johtava terveystarkastaja Jari Jokinen, p. 040 558 3446, etunimi.sukuinimi@turku.fi

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kuntarekry.fi-palvelussa kohdasta Hae työpaikkaa. Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, luvat ja valvonta, ympäristöterveys, elintarvikevalvonta

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurimpia työllistäjiä, jolla on yli 6 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.
Osoite: Yliopistonkatu 27, 20100 Turku

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristö, Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Ympäristöterveydenhuolto

Terveystarkastaja

Hakuaika päättyy 23.2.2024 klo 15.45

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristö, Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Ympäristöterveydenhuolto

TERVEYSTARKASTAJA, Ympäristöterveydenhuolto

Haemme aktiiviseen työyhteisöömme terveystarkastajaa terveydensuojeluvalvontaan painottuvaan pidempään viransijaisuuteen ajanjaksolle 18.3.2024 – 31.7.2026.

Haettavan viransijaisuuden tehtävänkuvaan kuuluu ensisijaisesti terveydensuojelulain mukainen huoneistovalvonta. Lisäksi työ sisältää soveltuvin osin myös muita ympäristöterveydenhuollon asiantuntija- ja valvontatehtäviä.

Työpaikan nimi ja osoite: Espoon seudun ympäristöterveyden toimipiste sijaitsee Otaniemessä, Tekniikantie 15.
Työaika: 37 h 45 min / vko.
Haettava tehtävä on virkasuhteinen ja määräaikainen.

Liukuva työaika ja joustavat etätyökäytännöt mahdollistavat työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen.

Kelpoisuusehto: Terveydensuojelulain (763/1994) 7 § 3 mom. mukainen soveltuva tutkinto. Määräaikaisissa tehtävissä huomioimme myös hakijat, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoa.

Viran hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää tietoteknistä osaamista. Viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa B-ajokorttia.

Arvostamme kokemusta kunnallisissa terveydensuojeluvalvonnan tehtävissä toimimisesta. Erityisesti arvostamme käytännön kokemusta huoneistovalvonnan tehtävistä. Lisäksi arvostamme kiinnostusta oman osaamisen sekä työtapojen kehittämiseen ja kykyä tarttua erilaisiin työtehtäviin.

Etsimämme henkilö omaa valmiuksia ja intoa toimijoiden neuvontaan ja kouluttamiseen. Erityisesti englannin ja ruotsin kielen taito on hyödyksi alueemme valvontatyössä.

Haastattelut pidetään alustavasti viikolla 9 Otaniemessä.

Käytämme haussa anonyymia rekrytointia. Hakijan nimi, yhteystiedot sekä muut henkilöön viittaavat tiedot ovat piilossa haastatteluun saakka. Kerrothan siis hakemuslomakkeessa tehtävän kannalta olennaisesta osaamisestasi ja kokemuksestasi.

Haku tapahtuu kuntarekry.fi-palvelussa. Työavain ESPOO-04-36-24 . Hakuaika päättyy 23.2.2024 klo 15.45.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys: parannat kaupunkilaisten arkea!

Arvostamme osaamistasi ja kannustamme sinua ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoasi. Mahdollistamme sen tarjoamalla monipuolista täydennyskoulutusta, ja tuemme esimerkiksi suomen kielen opiskelua. Tarjoamme myös hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan).  Olemme sitoutuneet toteuttamaan työyhteisössämme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Haluamme, että meillä työskentelee niin eri-ikäisiä ja eri sukupuoliin kuin eri kieli-, kulttuuri- ja vähemmistöryhmiin kuuluvia ammattilaisia.

Mikäli sinulla on kysyttävää tehtävästä, ole yhteydessä lisätietojen antajaan. Mikäli sinulla on erityistarpeita liittyen esim. työpaikan esteettömyyteen tai olosuhteisiin, voit myös lähettää kysymyksesi keha.rekrytointi@espoo.fi. Selvitämme asian paljastamatta henkilöllisyyttäsi.

Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/

Lisätietoja: https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/espoon-seudun-ymparistoterveys

Lisätietoja tehtävästä antavat (8.–9.2.2024) johtava terveystarkastaja Tuula Savolainen p. 043 8267680 ja (15.–16.2.2024) johtava kaupungineläinlääkäri Mari Nevas, p. 040 506 1369.

 

Espoon kaupunki, Kaupunkiympäristö, Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Ympäristöterveydenhuolto

Espoon seudun ympäristöterveys huolehtii ympäristöterveydenhuollon tehtävistä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella, jolla asuu n. 350 000 henkilöä. Työntekijöitä yksikössämme on 33.
Toimimme Espoon kaupungin organisaatiossa osana ympäristö- ja rakennusvalvontakeskusta, jonka tehtävänä on ympäristöterveydenhuollon lisäksi huolehtia ympäristön- ja luonnonsuojelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta. Keskus vastaa omalta osaltaan siitä, että Espoossa on viihtyisä, toimiva, ekologisesti kestävä sekä terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö. Olemme osa Kaupunkiympäristön toimialaa ja teemme yhteistyötä kaupungin eri toimialojen, asukkaiden ja muiden kumppanien kanssa.
Espoon tarinan mukaisesti valvontayksikössämme panostetaan työhyvinvointiin, joustavaan työntekoon sekä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Olet tervetullut mukavaan joukkoomme!

Hyvinkään kaupungin ympäristökeskus

Kaupungineläinlääkärin viransijaisuus

Hakuaika päättyy 26.2.2024 klo 15.00

Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksessa on haettavana

KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUS

Haemme kaupungineläinlääkärin viransijaista ajalle 1.4.–30.9.2024.

Kaupungineläinlääkäri johtaa ympäristöterveydenhuoltoa ja toimii yksikön esihenkilönä. Tehtäviin kuuluu lisäksi laitosvalvontaa ja alkutuotannon valvontaa Hyvinkään kaupungin alueella. Viran sijoituspaikka on Hyvinkää.

Tehtävien hoito edellyttää B-ajokorttia ja oman auton käyttöä. Virkaan ei sisälly päivystysvelvollisuutta eikä praktiikkaa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkärin tutkinto, elintarvikehygieenikon tutkinto tai näihin tutkintoihin tähtäävä opiskelu, kokemus kunnallisista ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävistä ja kokemus esihenkilötehtävistä katsotaan eduksi.

Hakijalla tulee olla sujuva suomen kielen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi. Viran hoitaminen edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, aktiivista otetta työhön ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) mukaan.

Koeaika on kolme (3) kuukautta.

Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa. Haastatteluja tehdään jo hakuaikana.

Hae rohkeasti tehtävää, jossa pääset osallistumaan koko ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttään ammattitaitoisten ja mukavien työkavereiden tuella.

Virkaa haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi  (työavain 581591) 26.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antaa 1. kaupungineläinlääkäri Taru Järvimaa, 040 159 0965, taru.jarvimaa@hyvinkaa.fi

Tutustu kaupunkiin www.visithyvinkaa.fi

Tervon kunta, Ympäristöterveydenhuoltopalvelut

Ympäristöterveysjohtaja

Hakuaika päättyy 26.2.2024 klo 16.00

Tervon kunta, Ympäristöterveydenhuoltopalvelut

YMPÄRISTÖTERVEYSJOHTAJA

Sinä ympäristöterveydenhuollon asiantuntija: oletko toimeen tarttuva ja tunnistat mahdollisuudet? Tule johtamaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta vakituiseen virkaan Savon Villiin länteen!

Tervon kunta toimii vastuukuntana kuuden kunnan, Tervon, Vesannon, Keiteleen, Rautalammin, Suonenjoen sekä Pielaveden ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella järjestäen palvelut sopijakunnille.

Ympäristöterveysjohtaja toimii ympäristöterveydenhuollon hallintokunnan toimistopäällikkönä ja vastaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen johtamisesta, alueellisen ympäristöterveyslautakunnan esittelijän tehtävistä sekä osallistuu alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtäviin. Tehtävä edellyttää liikkumista yhteistoiminta-alueen kuntien välillä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 § mukainen alalle soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä sujuva suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Eduksi katsomme kokemuksen esihenkilönä toimimisesta ja kunnallishallinnon sekä talouden tuntemuksen. Lisäksi viran täytössä arvostetaan kehittämismyönteistä otetta, kykyä yhteistyöhön, itsenäiseen työskentelyyn sekä päätöksentekoon.

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden toiminnallisessa ja uusia toimintatapoja etsivässä työympäristössä. Annamme sinulle vapauden ja vastuun kehittää toimintaa nykyisestään. Meillä on innostava työympäristö, jossa arvostetaan osaamista ja uusia näkemyksiä. Työsuhde-etuna tarjoamme mm. kuntosalin käyttömahdollisuuden ja kattavan terveysturvavakuutuksen.

Valintaprosessissa saatetaan käyttää soveltuvuusarviointia. Virka täytetään sopimuksen mukaan ja viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkasuhteen edot ehdot määräytyvät KVTES:n, TS:n tai LS:n mukaisesti. Ennen valinnan vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemukset ja ansioluettelot tulee jättää 26.2.2024 klo 16.00 mennessä Kuntarekry.fi -sivuston kautta, työavain 580168. Kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastatteluun kutsutuilta.

Raision kaupunki, ympäristöpalvelut

Terveystarkastaja

Hakuaika päättyy 5.3.2024 klo 15.00.

Raision kaupunki, ympäristöpalvelut

TERVEYSTARKASTAJA

Raision kaupunki hakee terveystarkastajaa terveydensuojelun valvontaan
1.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Haemme terveystarkastajaa vakinaiseen virkaan. Tehtäviin kuuluu mm. terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalain mukaisia valvontatehtäviä. Työnjaon mukaisesti tehtävät painottuvat terveydensuojelun valvontaan. Kelpoisuusehtona on elintarvike- ja terveydensuojelulain mukainen pätevyys. Hakijalta odotamme hyvää yhteistyökykyä ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävistä. Tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä

Palkkaus määräytyy kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Ennen viran vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus jätetään sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.kuntarekry.fi .Työavain 584513.

Hakuaika päättyy 5.3.2024 klo 15.00.

Tutkinto- ja työtodistukset esitetään työhaastattelun yhteydessä.

Lisätiedot:
ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila, puh. 044 797 2211, kirsi.anttila@raisio.fi (lomalla 21.–23.2.)
terveystarkastaja Kirsi Puola, puh. 050 339 0536, kirsi.puola@raisio.fi (tavoitettavissa ma–ke, paitsi lomalla 26.2.–1.3.)


Raision kaupunki, ympäristöpalvelut

Raisio on vetovoimainen ja vahvasti kasvava lähes 25 000 asukkaan ja 2 000
yrityksen moderni kehyskaupunki Varsinais-Suomen parhaalla paikalla.
Uudistuvassa kaupunkiorganisaatiossamme työskentelee 800 ammattilaista. Raision kaupungin ympäristöpalvelut vastaa ympäristöterveydenhuollon tehtävistä Raision, Naantalin ja Ruskon alueella.

 

Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Ympäristötarkastaja

Hakuaika päättyy 8.3.2024 klo 15.00

Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

Haku päättyy: 8.3.2024 klo 15.00
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 1.5.2024 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 3894,23 euroa
Työavain: OUL-30-24-24

Tule edistämään kestävää elinympäristöä! Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos hakee YMPÄRISTÖTARKASTAJAA vakituiseen virkaan. Tartu tilaisuuteen vaikuttaa ympäristön tilaan ja tehdä monipuolista työtä yhteisösi hyväksi.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen ympäristönsuojeluyksikkö hakee ympäristötarkastajaa vakituiseen virkasuhteeseen. Työ alkaa 1.5.2024 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisen erityislakien mukaista valvontaa, luvitusta, ohjausta ja neuvontaa. Tehtävät painottuvat maankäytönsuunnittelua ohjaavaan työhön, vesien- ja luonnonsuojelun tehtäviin sekä jätevesiasioihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Viran hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja selkeää suomenkielistä kirjallista ja suullista ilmaisua. Työtehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa B-ajokorttia.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti. Virassa käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella (www.kunterekry.fi). Työavain: OUL-30-24-24. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1474/2024. Hakemukset on toimitettava 8.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala, p. 044 703 6760 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

https://www.ouka.fi/kaupungin-organisaatio/kaupunkiymparistopalvelut

 

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.