Pirkkalan kunta / Ympäristöterveys Pirteva

YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKKÖ

Hakuaika päättyy 4.12.2020 klo 15.00.

Pirkkalan kunta / Ympäristöterveys Pirteva
YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKKÖ
Työavain 320995
Hakuaika päättyy 4.12.2020 klo 15.00.

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta.

Haemme ympäristöterveyspäällikköä Ympäristöterveys Pirtevaan vakituiseen virkaan 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pirteva vastaa ympäristöterveydestä Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella. Toiminta-alueella on noin 125 000 asukasta. Valvontayksikössä työskentelee tällä hetkellä 21 henkilöä. Päätoimipaikka on Pirkkalassa. Panostamme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn. Ympäristöterveyspäällikkö toimii ympäristöterveydenhuollon vastuualueen johtajana ja yksikön esimiehenä. Ympäristöterveyspäällikkö toimii myös ympäristöterveyslautakunnan esittelijänä.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä henkilöstöjohtamis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä päätöksentekokykyä. Lisäksi edellytämme riittävää talousosaamista. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä asiantuntemus ja kokemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä (Kansanterveyslaki41 §). Haku virkaan 4.12.2020 klo 15 mennessä www.kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 320995. Ympäristöterveyspäällikön valinnassa kiinnitetään huomiota kelpoisuuden lisäksi henkilöiden soveltuvuuteen. Haastatteluiden lisäksi käytämme rekrytoinnissa tarvittaessa apuna ulkopuolista soveltuvuusarviointia. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa. Lisätietoja antaa vt. ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlfors,
puh. 050 421 1317 ja kansliapäällikkö Jaakko Joensuu, puh. 050 443 4468, sähköpostit: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi.

Turun kaupunki, Ympäristöterveys

TERVEYSTARKASTAJA

Hakuaika päättyy 15.12.2020 15.00.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Luvat ja valvonta, Ympäristöterveys
TERVEYSTARKASTAJA
Hakuaika päättyy 15.12.2020 15.00.
Työavain TKU00-61-51-20

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan ympäristöterveydessä on avoinna terveystarkastajan virka.

Valvontayksikkö vastaa Turun kaupungin alueella ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä. Yksikön henkilöstömäärä on 18 henkilöä. Avoinna olevan viran tehtävät
koostuvat pääasiassa ympäristöterveydenhuollon lakisääteisestä valvonnasta ja tarkastusten suorittamisesta painottuen elintarvikelain mukaiseen valvontaan.
Terveystarkastaja antaa myös ohjausta ja neuvontaa ympäristöterveydenhuollon asioissa sekä valmistelee toimialan viranhaltijapäätöksiä ja -lausuntoja sekä lautakunnassa
käsiteltäviä asioita.

Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin ja elintarvikelain (23/2006) 35 §:n ja 88 §:n mukaisesti. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen
kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa, yhteistyökykyä, tietoteknistä osaamista sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Arvostamme aiempaa kokemusta
elintarvike-, terveydensuojelu -ja tupakkavalvonnan tehtävistä, kunnallishallinnon tuntemusta, kielitaitoa, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Hakijalla tulee olla ajokortti ja valmius oman auton käyttöön työtehtävien hoidossa.

Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Työ alkaa 04.01.2021 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan
ennen tehtävän vastaanottamista. Haku virkaan kuntarekry.fi -palvelun kautta 15.12.2020 klo 15.00 mnnessä, työavain TKU00-61-51-20. Kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen
hakuajan päättymistä osoitteeseen, Kaupunkiympäristötoimiala, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku. Lisätietoja tehtävästä Ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall, puh. 050 4071 524,
olli.sjovall@turku.fi.

Oulun seudun ympäristötoimi

TERVEYSTARKASTAJA

Haku päättyy 18.12.2020 klo 15.00.

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Terveystarkastaja, Oulun seudun ympäristötoimi
Haku päättyy 18.12.2020 klo 15.00.
Työavain: OUL-05-35-20

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena. Ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö hakee TERVEYSTARKASTAJAA vakinaiseen virkasuhteeseen. Tehtävään kuuluu terveydensuojelulain mukaisia tehtäviä, kuten sisäilman terveyshaittaa koskevia selvityksiä ja asunnontarkastuksia. Lisäksi tehtäviin kuuluu muita ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä. Kelpoisuusehtona virkaan on terveydensuojelulain (763/1994) 7 § 3 mom. ja elintarvikelain (23/2006) 35 § 2 mom. mukainen pätevyys. Eduksi luetaan kokemus kunnallisesta ympäristöterveydenhuollosta. Tehtävien hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä voimassaolevaa B-ajokorttia. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella www.kuntarekry.fi -palvelun kautta, Työavain: OUL-05-35-20.  Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti toimitetaan hakemus osoitteeseen  Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/12435/2020.
Hakemukset on toimitettava 18.12.2020 klo 15.00 mennessä. Työ alkaa 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus KVTES:n ja TS:n mukaan. Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehto p. 044 703 6731 ja ympäristöjohtaja Leena Tuuri p. 044 703 6730 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.