Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Elintarviketarkastaja

Hakuaika päättyy 3.2.2023 klo 16.00

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut,
Elintarviketurvallisuus, Elintarvikemyymälät

ELINTARVIKETARKASTAJA

Vakinainen virkasuhde

Työavain: KYMP-03-11-23
Haku päättyy: 3.2.2023 klo 16.00
Palkka: 3623,01 euroa/kk
Palvelussuhde: 1.3.2023

Kiinnostaako sinua elintarvikelain mukaiset valvonta- ja asiantuntijatehtävät? Tule tekemään merkityksellistä ja monipuolista työtä, joka näkyy kaupunkilaisten arjessa!
Haemme nyt elintarviketarkastajaa vakituiseen virkaan elintarviketurvallisuusyksikköön.

Tehtäviisi kuuluu:
– lakisääteiset viranomaistehtävät kuten elintarvikehuoneistojen tarkastukset
– ulkomyynnin ja tapahtumien valvonta
– elintarvikepetosvalvonta
– toimijoiden ohjaus ja neuvonta
– ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely

Edellä mainittujen lisäksi tehtäviisi voi sisältyä myös muita yksikön toimialaan liittyviä tehtäviä.

Odotamme, että olet täsmällinen ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Toivomme, että sinulla on kyky uudistua ja haluat oppia uutta.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. ympäristöteknologian ylempi AMK tai elintarviketieteiden maisterin tutkinto). Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta. Katsomme eduksi käytännön kokemuksen tarkastustyöstä ja hyvän englannin kielen taidon.

Luotettavana työnantajana tarjoamme sinulle suuren ja vastuullisen työnantajan monipuoliset henkilöstöedut. Meillä sinulla on mahdollisuus kehittyä ja kehittää. Työnantajana olemme joustava, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on meille tärkeää. Moderni toimipisteemme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Kalasatamassa. Meillä on myös etätyömahdollisuus. 

Tartu tilaisuuteen ja jätä hakemuksesi ensisijaisesti sähköisesti 3.2.2023 klo 16 mennessä helsinkirekry.fi-sivuilla. Työavain: KYMP-03-11-23. Kirjallisen hakemuksen voit tarvittaessa toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon: Kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13). Kuoreen tunnus KYMP-03-11-23. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaan kuuluu kuuden kuukauden koeaika.  

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Lisätietoja tehtävästä antaa tiimipäällikkö Anne Kärnä 040 8204573 tai anne.karna@hel.fi ja yksikön päällikkö Riikka Åberg 040 187 3135 tai riikka.aberg@hel.fi.

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Johtava ympäristöasiantuntija

Hakuaika päättyy 8.2.2023 klo 16.00

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Ympäristöpalvelut
Ympäristönsuojelu ja ohjaus, Luonto ja ympäristötietoisuus

JOHTAVA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

Vakinainen työsuhde

Työavain: KYMP-03-20-23
Haku päättyy: 8.2.2023 klo 16.00
Palkka: 3899,84 euroa/kk
Palvelussuhde 1.4.2023

Haemme vakituiseen työsuhteeseen johtavaa ympäristöasiantuntijaa ympäristönsuojelu- ja ohjausyksikön luonto ja ympäristötietoisuus -tiimiin.

Tiimi vastaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, luonnonsuojelualueiden perustamisesta, luonnon kestävästä virkistyskäytöstä, luonnon tilan seurannasta, luontotietojärjestelmästä, maankäytön luontovaikutusten arvioinnista, ympäristötietoisuuden edistämisestä ja Harakan luontokeskuksen toiminnasta.

Johtavan ympäristöasiantuntijan tehtävänä on edistää Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä kehittää luonnon monimuotoisuutta kuvaavia mittareita ja indikaattoreita sekä niiden seurantaa. Päätehtäviin kuuluvat luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman edistäminen ja seuranta sekä luontomittareita koskevan tiedon kokoaminen, tulkinta ja raportointi. Lisäksi työhön kuuluu kansainvälisiä tehtäviä.

Pääset toimimaan osana laaja-alaista asiantuntijaorganisaatiota, jossa tehdään jatkuvaa yhteistyötä yli yksikkö- ja palvelurajojen. Saat osaavan, moniammatillisen työyhteisön tuen ja vaihtelevia työtehtäviä.

Odotamme sinulta kykyä strategiseen ajatteluun ja suurten kokonaisuuksien ja projektien hallintaan. Menestyäksesi tehtävässä tarvitset verkostoitumistaitoja, yhteistyökykyä, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä innostavaa ja oma-aloitteista työotetta.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito.

Tehtävässä edellytetään hyvää perehtyneisyyttä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen keinoihin ja luontoarvojen mittaamiseen. Lisäksi edellytämme hyvää paikkatieto-osaamista, tutkimustiedon ja säädösten soveltamisen kykyä sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Luotettavana työnantajana tarjoamme sinulle suuren ja vastuullisen työnantajan monipuoliset henkilöstöedut. Meillä sinulla on mahdollisuus kehittyä ja kehittää. Työnantajana olemme joustava, ja työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on meille tärkeää. Moderni toimipisteemme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Kalasatamassa ja meillä on myös etätyömahdollisuus. 

Heräsikö mielenkiintosi? Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja hae paikkaa 8.2.2023 klo 16 mennessä helsinkirekry.fi -sivuilla. Työavain KYMP-03-20-23.
Meillä teet vaikuttavia töitä ja mahdollistat itsesi näköisen työuran!

Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Lisätietoja tehtävästä antaa Tiimipäällikkö Kaisa Pajanen kaisa.pajanen@hel.fi tai p. 0505932137 ( tiedustelut 26.1. klo 15–16 ja 3.2. klo 9–10).

Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Ympäristötarkastaja

Hakuaika päättyy 10.2.2023 klo 15.00     

Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

YMPÄRISTÖTARKASTAJA

Haku päättyy: 10.2.2023 klo 15.00       
Työsuhteen kesto: Vakituinen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 1.4.2023 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 3643,75 €/kk
Työavain: OUL-05-4-23

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen ympäristönsuojeluyksikkö hakee YMPÄRISTÖTARKASTAJAA vakituiseen virkasuhteeseen.
Työ alkaa 1.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisen erityislakien mukaiset valvonta-, lupa-, ohjaus- ja neuvontatehtävät painottuen maa-aineslain, ammattimaisen jätteenkäsittelytoiminnan valvontaan ja lupakäsittelyyn sekä maankäytönsuunnittelua ohjaavaan työhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Viran hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja selkeää suomenkielistä kirjallista ja suullista ilmaisua. Työtehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa B-ajokorttia.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti. Virassa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelussa. Työavain OUL-05-4-23. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/703/2023. Hakemukset on toimitettava 10.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala p. 044 703 6760. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.

Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Ympäristöasiantuntija

Hakuaika päättyy 10.2.2023 klo 15.00   

Oulun kaupunki, Kaupunkiympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

Haku päättyy: 10.2.2023 klo 15.00         
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 1.5.2023 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 3643,75 €/kk
Työavain: OUL-05-6-23

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen ympäristönsuojeluyksikkö hakee YMPÄRISTÖASIANTUNTIJAA vakinaiseen tehtävään.

Ympäristöasiantuntijan tehtäviin kuuluvat ilmastonmuutoksen hillintään sekä sopeuttamiseen liittyvät tehtävät ympäristötoimen toimialueella, Oulun kaupungin ympäristöbudjetoinnin kehittäminen yhdessä kaupungin taloushallinnon kanssa ja Oulun kaupungin ekotukitoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvonnan ja koulutuksen järjestämistä sekä viestintää edellä mainituista tehtäväalueista.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja selkeää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua. Arvostamme aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyö- ja organisointikykyä sekä kykyä hallita yhtäaikaisia tehtäväkokonaisuuksia. Työtehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa B-ajokorttia.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti. Tehtävässä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelussa. Työavain OUL-05-6-23. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/715/2023. Hakemukset on toimitettava 10.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala, p. 044 703 6760 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.

Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

Terveystarkastaja

Hakuaika päättyy 10.2.2023 klo 15.00

Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

TERVEYSTARKASTAJA

Meri-Lapin ympäristöpalveluissa on haettavana pääasiallisesti Kemin toimipisteeseen sijoittuva vakinainen terveystarkastajan virka.

Toiminta-alueena ovat Tornion ja Kemin kaupungit sekä Keminmaan, Tervolan ja Simon kunnat. Asukkaita alueellamme on noin 60 000. Ympäristöterveysvalvonnan henkilöstöön kuuluu 7 terveystarkastajaa.

Terveystarkastajan tehtäviin kuuluu pääsääntöisesti elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiset tehtävät toimialueen kunnissa. Virkaan valittavalta edellytetään terveydensuojelulain (763/1994) 7§:n 3 momentin sekä elintarvikelain (297/2021) 32 §:n mukaista pätevyyttä sekä yhteistyökykyä ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Kunnallinen ympäristöterveydenhuollon tehtävien aikaisempi työkokemus katsotaan eduksi.

Tehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Täytä sähköinen hakemus Kuntarekryssä (kuntarekry.fi) 10.2.2023 klo 15.00 mennessä. Työavain 496246 .

Lisätietoja: Terveystarkastaja Eija Jokinen p. 040 0363 790 ja ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula p. 040 755 5891 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@tornio.fi

Vantaan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkirakenne ja ympäristö, Ympäristökeskus

Johtava terveydensuojelutarkastaja

Hakuaika päättyy 10.2.2023 klo 16.00

Vantaan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkirakenne ja ympäristö
Ympäristökeskus

JOHTAVA TERVEYDENSUOJELUTARKASTAJA

Hakuaika päättyy: 10.2.2023 klo 16.00
Työsuhteen kesto: Vakituinen alkaen 1.5.2023 (tai sopimuksen mukaan)
Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde
Työn luonne: Kokoaikainen
Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa on haettavissa vakituinen johtavan terveydensuojelutarkastajan virka.
Johtava terveydensuojelutarkastaja vastaa Vantaan terveydensuojelu- ja osin tupakkalain mukaisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä. Johtava terveydensuojelutarkastaja toimii tällä hetkellä kolmen terveysinsinöörin ja kolmen terveydensuojelutarkastajan esihenkilönä. Esihenkilötehtävien lisäksi virkaan kuuluu terveydensuojelulain mukaisia valvontatehtäviä, erilaisten lausuntojen sekä viranhaltija-, lautakunta- ja lautakunnan lupajaoston päätösten valmistelua. Virkaan on delegoitu päätösvaltaa.

Tarjoamme työtilat erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien ääreltä sekä hyvähenkisen työyhteisön, jolla on runsaasti kokemusta terveydensuojeluvalvonnasta. Ympäristöterveydenhuollossa on elintarvike- ja terveydensuojelutarkastajan sekä terveysinsinöörin virkoja yhteensä 17. Virkaeläinlääkäreitä on kuusi ja lisäksi pieneläinvastaanotolla toimii eläintenhoitaja.

Vantaa on vireä, nopeasti kehittyvä, hyvät kulkuyhteydet omaava noin 235 000 asukkaan kaupunki. Ympäristökeskus huolehtii ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lupa-, suunnittelu- ja valvontatehtävistä.

Vantaalla viihtyy varmasti

Vantaalla on mukava tehdä töitä ja arjen pyörittäminen työn rinnalla on vaivatonta. Työpaikkasi sijaitsee Tikkurilassa loistavien kulkuyhteyksien varrella, tulit sitten töihin mistä päin pääkaupunkiseutua tahansa. Junat, bussit ja autot kulkevat, eikä lentokenttäkään ole kaukana.
Jos mietit Vantaata myös asuinpaikkana, mitä lämpimästi toki suosittelemme, voit hakea Vantaan kaupungin työsuhdeasuntoa. Liikkumaan ja kulttuuririentoihin pääset tuetusti ja lounasetuja on tarjolla useampaan henkilöstöravintolaan. Kesälomatkin täällä Vantaalla tuntuvat aidoilta lomilta, kun työkokemuksen tuomat lisäviikot tuovat pituutta kesiin.
Mietitkö miltä tulevat Vantaa-kollegasi näyttävät ja mitä he puuhaavat? Kurkkaa Instagramista #töissävantaalla!
Tervetuloa meille töihin!

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Elintarvikelain (297/2021) 32 §:n ja terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n mukainen pätevyys, ylempi korkeakouluaste.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:
– kokemusta ja osaamista ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävistä
– johtamiskokemusta
– B-luokan ajokorttia
– kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito
– tavanomaisia ja ajantasaisia taitoja tietotekniikassa.

Luemme eduksi:
Kokemus erityisesti terveydensuojeluvalvonnasta kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa on eduksi. Lisäksi odotamme hakijalta hyviä ihmissuhdetaitoja, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja valmiutta itsenäiseen päätöksentekoon. Johtamis- tai esihenkilökokemus aiemmissa työpaikoissa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) mukaisesti.

Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 4212,78 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Yhteystiedot:
Jaakko Peltomaa, 1. kaupungineläinlääkäri vs.
p. 0503181680
jaakko.peltomaa@vantaa.fi
Tavoitettavissa parhaiten arkisin klo 9-11

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta: tästä hakuun. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16.00. Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, Ympäristö

Ympäristötarkastaja, ympäristönsuojelu

Hakuaika päättyy 13.2.2023 klo 12.00

Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, Ympäristö

YMPÄRISTÖTARKASTAJA, ympäristönsuojelu

Työavain: 493290
Työn luonne: Kokoaikatyö
Haku päättyy: 13.2.2023 klo 12.00
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Palkka: TS-sopimuksen mukaan
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan toimialalla julistetaan haettavaksi ympäristötarkastajan virka.

Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikka Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki Kuusamo työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa. Kuusamo – aktiivinen luontokaupunki – on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus. Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.

Kuusamon kaupunki tuottaa vastuukuntana ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun sekä maaseutuhallinnon palvelut Kuusamon kaupungin sekä Posion ja Taivalkosken kuntien alueella.

Virka sijoittuu ympäristötulosalueen ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun tulosyksikköön. Viran työtehtäviin kuuluvat monipuolisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen (mm. maa-aines-, ympäristönsuojelu- ja jätelaki) tehtävät sisältäen lupa- ja ilmoituspäätösten käsittelyn sekä muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista työotetta sekä muita työn teon kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Arvostamme kokemusta kunnallisesta ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävästä. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka pyritään täyttämään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa perjantaihin 13.2.2023 klo 12.00 mennessä Kuntarekry -palvelussa (www.kuntarekry.fi – työavain nro 493290).

Alkuperäiset kelpoisuus- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja (ensisijaisesti sähköpostitse) antavat:
– ympäristötulosalueen johtaja Vesa Kuosku vesa.kuosku(at)kuusamo.fi, p. 040 777 7477
– ympäristötarkastaja Hannu Kesti hannu.kesti(at)kuusamo.fi, p. 040 731 6826.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA

www.kuusamo.fi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Terveystarkastaja

Hakuaika päättyy 15.2.2023 klo 23.59

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Järvenpää – Kerava – Mäntsälä -Nurmijärvi – Tuusula

TERVEYSTARKASTAJA

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on seudullinen yksikkö, joka vastaa eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on haettavana Terveystarkastajan virka.
Hakuaika päättyy: 15.2.2023 klo 23:59.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydensuojelulain 7 §:n mukainen pätevyys sekä hyvä kokemus terveydensuojelulain mukaisista valvontatehtävistä. Lisäksi odotamme hakijalta yhteistyökykyä, aloitteellisuutta ja halua kehittyä työtehtävissään. Viran hoitoon kuuluvat terveysvalvonnan lupa- ja valvontatehtävät erityisesti terveydensuojelulain mukaiset valvontatehtävät.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja Teknisten sopimuksen mukaisesti. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3510 euroa. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka, puh. 040 314 4711 tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi (at) tuusula.fi.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen 15.2.2023 klo 23.59 mennessä osoitteessa: www.tuusula.fi/tyopaikat. Hakuun tästä.

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristötarkastaja (2 virkaa)

Hakuaika päättyy 20.2.2023 klo 16.00

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, ympäristöseuranta ja -valvonta

YMPÄRISTÖTARKASTAJA ( 2 virkaa)

Haemme kahta ympäristötarkastajaa Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön ympäristövalvontatiimiin.

Haku päättyy 20.2.2023 klo 16.00

Ympäristövalvontamme huolehtii jätehuoltoon ja jätteiden käsittelyyn, meluntorjuntaan, ilmansuojeluun sekä pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvästä valvonnasta.

Ympäristötarkastajan (työavain KYMP-03-15-23)
tehtäviin kuuluu ympäristölupien ja lausuntojen valmistelu sekä päätösten valvonta. Hoidat myös ympäristölupien valmistelun ja laitosvalvonnan koordinointi- ja kehittämistehtäviä sekä sidosryhmäyhteistyötä. Lisäksi työnkuvaasi sisältyy pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen liittyvien ilmoitus- ja lupapäätösten valmistelua sekä kohteiden tarkastuksia ja valvontaa. Käsittelet myös toimenpidepyyntöjä ja neuvot asiakkaita.

Millaista osaamista haemme?
Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään vankkaa kokemusta ympäristölupien valmistelusta ja ympäristöluvanvaraisten laitosten valvonnasta.

Ympäristötarkastajan (työavain KYMP-03-21-23) tehtäviin kuuluu ympäristölupahakemusten ja meluilmoitusten käsittelyä ja valvontaa. Erityisvastuualueenasi on ympäristöoikeudellisesti vaativat valvontatehtävät, kuten hallintopakkomenettelyt. Lisäksi pääkäyttäjänä vastaat ympäristövalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän käytön ja kehittämisen koordinoinnista ja ohjeistamisesta. Käsittelet myös toimenpidepyyntöjä ja neuvot asiakkaita.

Millaista osaamista haemme?
Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta hallintopakkoprosessin läpiviemisestä, ympäristölupien ja melupäätösten valmistelusta ja ympäristöluvanvaraisten laitosten valvonnasta.

Kiinnostuitko?
Tutustu tarkemmin tehtäviin ja hae ensisijaisesti Avoimet työpaikat -sivun kautta.
Haku molempiin tehtäviin päättyy 20.2.2023 klo 16.00.

Lisätietoja antaa vs. tiimipäällikkö Tuukka Tonteri, puh. 040 648 5240 (soittoajat 8.2.2023 ja 15.2.2023 klo 9–11), sähköposti: tuukka.tonteri@hel.fi