Espoon seudun ympäristöterveys

TERVEYSTARKASTAJA elintarvikevalvonnan tehtäviin painottuvaan virkaan

Hakuaika päättyy 22.6.2020 klo 15:45.

HAEMME AKTIIVISEEN TYÖYHTEISÖÖMME TERVEYSTARKASTAA ELINTARVIKEVALVONNAN TEHTÄVIIN PAINOTTUVAAN VIRKAAN

Virka täytetään mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen, erikseen sovittavana ajankohtana.

Haettavan viran tehtävänkuvaan kuuluu ensisijaisesti elintarvikelain mukaiset valvontatehtävät elintarvikehuoneistoissa sekä tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu soveltuvin osin muita elintarvikelain mukaisia valvonta- ja asiantuntijatehtäviä.

Työpaikan nimi: Espoon seudun ympäristöterveys
Työaika: 38 h 15 min / viikko
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimukset: Terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n sekä elintarvikelain (23/2006) 35 §:n mukainen soveltuva tutkinto.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävässä edellytetään: viran hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää tietoteknistä osaamista. Viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa ajokorttia.

Arvostamme monipuolista osaamista elintarvikevalvonnan tehtäväkentästä. Toivomme hakijalta myös hyviä työyhteisötaitoja, halua oppia ja kehittyä työssä sekä intoa tarttua uusiin työtehtäviin. Monipuolinen kielitaito on hyödyksi alueemme valvontatyössä.

Hakeminen: Tehtäviin haetaan sähköisesti KuntaRekryn kautta, työavain ESPOO-02-642-20

Espoon seudun ympäristöterveys toimii Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkönä. Toiminta-alueella on noin 330 000 asukasta ja yksikössä työskentelee 29 henkilöä. Valvonta-alueellamme on myös ruotsinkielisiä asiakkaita.

Lisätietoja työnantajasta Espoon kaupungin verkkosivuilta.

Tehtävästä lisätietoja antavat:

Nelli Gartman, hygieenikkoeläinlääkäri, elintarvikevalvonnan lähiesimies
p. 040 551 8664
Mari Nevas, 1. kaupungineläinlääkäri, yksikön johtaja
p. 040 506 1369

Espoon seudun ympäristöterveys

TERVEYSTARKASTAJA, 2 VIRKAA

Hakuaika päättyy 22.6.2020 klo 15:45.

HAEMME AKTIIVISEEN TYÖYHTEISÖÖMME KAHTA TERVEYSTARKASTAJAA TERVEYDENSUOJELUVALVONNAN TEHTÄVIIN PAINOTTUVIIN VIRKOIHIN

Tehtävät liittyvät pääasiassa terveydensuojelulain mukaisten terveyshaittaepäilyjen selvittämiseen (asumisterveysvalvonta), talousvesivalvontaan sekä TsL 13 § mukaisten huoneistojen valvontaan liittyviin tehtäviin. Lisäksi tehtäviin kuuluu soveltuvin osin muita terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisia valvonta- ja asiantuntijatehtäviä.

Työpaikan nimi: Espoon seudun ympäristöterveys
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimus: Terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n mukainen soveltuva tutkinto sekä käytännön kokemusta terveydensuojeluvalvonnasta.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Viran hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, aktiivista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää tietoteknistä osaamista sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Viran hoitaminen edellyttää voimassa olevaa ajokorttia.

Arvostamme monipuolista osaamista terveydensuojelun osa-alueen tehtäväkentässä. Arvostamme myös hyviä työyhteisötaitoja, halua oppia ja kehittyä työssä sekä intoa tarttua uusiin työtehtäviin. Monipuolinen kielitaito on hyödyksi alueemme valvontatyössä.

Hakeminen: Tehtäviin haetaan sähköisesti KuntaRekryn kautta, työavain ESPOO-02-621-20.

Espoon seudun ympäristöterveys toimii Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkönä. Toiminta-alueella on noin 330 000 asukasta ja yksikössämme työskentelee 29 henkilöä.

Lisätietoja työantajasta Espoon kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Tuula Savolainen, johtava terveystarkastaja, terveydensuojeluvalvonnan lähiesimies
p. 0438267680 (ajalla 3.-12.6.2020)
Mari Nevas, 1. kaupungineläinlääkäri, yksikön päällikkö
p. 0405061369 (ajalla 15.-22.6.2020)

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, ympäristöterveysyksikkö

JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA (hakuaikaa jatkettu)

Hakuaika päättyy 25.6.2020 klo 15:00.

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan ympäristöterveysyksikössä on avoinna johtavan terveystarkastajan virka. Valvontayksikkö vastaa Turun kaupungin alueella ympäristöterveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä. Yksikön henkilöstömäärä on tällä hetkellä 18. Virka on uusi ja sen ensimmäisenä sijoituspaikkana on Kaupunkiympäristötoimiala/luvat ja valvonta/ympäristöterveys.

Avoinna olevan viran tehtäviin kuuluvat lakisääteinen terveysvalvonta painopisteenä elintarvikelain mukainen valvonta, elintarvikevalvonnan lähiesimiestehtävät sekä ympäristöterveyden prosessien kehittäminen ja koordinointi. Johtava terveystarkastaja antaa myös ohjausta ja neuvontaa ympäristöterveydenhuollon asioissa sekä valmistelee toimialan viranhaltijapäätöksiä ja -lausuntoja ja lautakunnassa käsiteltäviä asioita.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tutkinto terveydensuojelulain 7.3 §:n sekä elintarvikelain 35 §:n ja 88 §:n mukaisesti sekä riittävä kokemus esimiestehtävistä. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä ja yhteistyökykyä, tietoteknistä osaamista sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Turun kaltaisessa virkeässä kaupungissa toivomme sinulta innovatiivista työskentelyotetta ja näkemystä ympäristöterveyden valvonnan kehittämisessä. Arvostamme virassa kokemusta elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan tehtävistä, kunnallishallinnon tuntemusta, kielitaitoa, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja yhteistyökykyä. Hakijalla tulee olla ajokortti ja valmius oman auton käyttöön työtehtävien hoidossa. Viran täyttämisessä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää Turun Työterveystalon todistus terveydentilastaan.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

www.turku.fi

Tutustu Turkuun työnantajana.

Ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall, puh. 050 407 1524, olli.sjovall@turku.fi

Paikkaa haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta kohdasta Hae työpaikkaa, työavain TKU00-61-36-20.

Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristötoimiala, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku.