Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

TERVEYSTARKASTAJAN VIRKA

29.11.2018 klo 12.00 mennessä.

Meillä on haettavana
TERVEYSTARKASTAJAN VIRKA, työavain 203750 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky vastaa terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtävistä Hausjärven, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen alueella. Alueen asukasluku on 63 400. Ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 14 henkilöä. Virkaan kuuluu pääasiassa terveydensuojelulain mukaisia tehtäviä koko kuntayhtymän alueella. Viran toimipiste sijaitsee Riihimäellä. Viran kelpoisuusehtona on terveydensuojelulain (763/1994) 7§:n mukainen kelpoisuus ja /tai elintarvikelain (23/2006) 35§:n mukainen kelpoisuus. Eduksi katsotaan perehtyneisyys terveydensuojeluvalvontaan, erityisesti rakennusterveyteen ja sisäilmaongelmiin sekä työkokemus alalta. Odotamme hakijalta kykyä yhteistyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Tehtävien hoito edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan voimassa oleva ajokortti sekä mahdollisuus oman auton käyttöön. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.2 2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Toimita hakemuksesi torstaihin 29.11.2018 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti www.kuntarekry.fi  -ilmoituksen hakulomakkeella tai osoitteella Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Penttilänkatu 5, PL 13, 11101 Riihimäki, kuoreen merkintä ”Hakemus ”. Lisätietoja antaa: Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula, puh. 019 758 5770, pirkko.sukula@riihimaki.fi

Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, Ympäristö

YMPÄRISTÖTARKASTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA

10.12.2018 klo 12.00 mennessä.

Kuusamon kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, Ympäristö
YMPÄRISTÖTARKASTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA, työavain nro 203600

Pohjoinen luontopääkaupunki ja sen hyvät palvelut kutsuvat Kuusamoon. Kuusamo on noin 15 000 asukkaan kaupunki Koillismaalla. Oulangan kansallispuisto, Ruka ja koko Koillismaan alue tarjoavat hyvät harrastusmahdollisuudet, hyvän ympäristön asua ja työskennellä Kuusamossa. Kuusamosta on päivittäinen lentoyhteys Helsinkiin ja hyvät liikenneyhteydet Ouluun, Kajaaniin ja Rovaniemelle. Kuusamon kaupunki tuottaa vastuukuntana ympäristöterveydenhuollon, mukaan lukien eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun sekä maaseutuhallinnon palvelut Kuusamon kaupungin sekä Posion ja Taivalkosken kuntien alueella.
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan toimiala hakee ympäristötarkastajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.–31.12.2019. Virka sijoittuu ympäristötulosalueen ympäristöterveyden ja ympäristönsuojelun tulosyksikköön. Tehtävään kuuluu pääasiassa elintarvikelain mukaista valvontaa, mutta siihen voi sisältyä myös terveydensuojelulain sekä muiden ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaisia viranomaistehtäviä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 mom. ja elintarvikelain (23/2006) 35 tai 88 §:n mukaisten vaatimusten lisäksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävään voidaan valita myös henkilö, joka ei täytä kelpoisuusehtoja. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista työotetta sekä muita työn teon kannalta merkittäviä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Eduksi luetaan kokemus kunnallisesta ympäristöterveydenhuollosta. Työn hoitaminen edellyttää B-ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 3 kk:n koeaikaa. Virka pyritään täyttämään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.  Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään maanantaihin 10.12.2018 klo 12.00 mennessä Kuntarekry-palvelussa www.kuntarekry.fi -ilmoituksen hakulomakkeella.
Lisätietoja antaa ympäristötulosalueen johtaja Vesa Kuosku ensisijaisesti sähköpostitse; etunimi.sukunimi (at) kuusamo.fi tai puh. 040 777 7477 tai ympäristötarkastaja Hannu Kesti p. 040 731 6826 etunimi.sukunimi (at) kuusamo.fi.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJAN vuorotteluvapaan sijainen

YMPÄRISTÖTERVEYSTARKASTAJAN vuorotteluvapaan sijainen

Haetaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä) vuorotteluvapaan ehdot (Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta 659/2014, 9§) täyttävää ympäristöterveystarkastajan sijaista 1.1-30.6. 2019.  (esimerkiksi työttömänä työnhakijana oleva alle 30 v. ympäristöterveysalan insinööri, jonka valmistumisesta alle vuosi). Tehtävät painottuvat elintarvikevalvontaan. Lisätietoja ympäristöterveystarkastaja Paula Veteli paula.veteli@ylasavonsote.fi,  0400 144460 tai ympäristöterveydenhuollon päällikkö Jyrki Juntunen jyrki.juntunen@ylasavonsote.fi, 0400 144450.