Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö/ympäristöpalvelut

Ympäristötarkastaja

Hakuaika päättyy 9.8.2021 klo 16.00.

Tule tekemään merkityksellistä työtä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle!

Haemme ympäristötarkastajaa terveydensuojelun valvontatehtäviin asumisterveystiimiin.

Tehtäviisi kuuluvat:

  • asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät
  • mahdollisesti myös muiden oleskelutilojen (esim. palveluasunnot ja muut sosiaalialan valvontakohteet) terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät ja/tai tupakkalain mukaisten asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemusten käsittely ja kieltojen valvonta
  • tarkastukset ja mittaukset asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa, asiakirja- ja päätösvalmistelu sekä yhteydenpito mm. toiminnanharjoittajiin, asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Odotamme sinulta oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Tehtävässä menestyäksesi tarvitset myös hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä sekä asiakasyhteydenpidossa.

Tarjoamme sinulle osaavan, moniammatillisen työyhteisön tuen, mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen sekä hyvät työsuhde-edut. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista. Meillä teet itsestäsi tämän päivän ja huomisen huippuosaajan.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Katsomme eduksi kokemuksen vastaavista tehtävistä, rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen, englannin kielen taidon sekä ajokortin.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 3535,00 €/kk. Lisäksi tulevat mahdolliset teknisten sopimuksen mukaiset lisät.

Tehtävän tarkemmat tiedot ja sähköinen hakulomake ovat osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain KYMP-03-45-21 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Hakuaika päättyy 9.8.2021 klo 16.00.

Lisätietoja:
Asumisterveystiimin tiimipäällikkö Päivi Vepsäläinen p. 09-310 64323.

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos, Ympäristöterveydenhuolto

Terveydensuojelutarkastaja

Hakuaika päättyy 13.8.2021 klo 15.00.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö hakee TERVEYDENSUOJELUTARKASTAJAA vakinaiseen virkasuhteeseen.

Terveydensuojelutarkastajan toimenkuvaan kuuluu pääsääntöisesti terveydensuojelulain mukaisia tehtäviä. Tehtävät painottuvat terveydensuojelulain mukaisiin talousvesi- ja uimavesiasioihin, joiden kokonaisvastuu ja koordinointi kuuluvat toimenkuvaan.

Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon tulee sisältää talousveteen ja talousvesilaitosten valvontaan liittyviä syventäviä opintoja. Viran hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, kykyä niin itsenäiseen kuin tiimityöskentelyynkin sekä selkeää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua. Työtehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajokorttia.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti; tehtäväkohtainen palkka 3602,52 euroa €/kk (TS-vaativuusryhmä15).

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7481/2021. Hakemukset on toimitettava 13.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Työ alkaa: 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 3602,52 €/kk
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työavain:  OUL-05-20-21

Lisätietoja tehtävästä antavat ajalla 1.–23.7. ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehto, p. 044 703 6731 ja ajalla 26.7.–13.8. ympäristöjohtaja Leena Tuuri, p. 044 703 6730. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Tietoa työantajasta:

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. 

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos, Ympäristöterveydenhuolto

Terveystarkastaja, määräaikainen

Hakuaika päättyy 13.8.2021 klo 15.00.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö hakee TERVEYSTARKASTAJAA määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Työ alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Tehtävään kuuluu elintarvikelain mukaisia tehtäviä sekä muita ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä.

Kelpoisuusehtona virkaan on terveydensuojelulain (763/1994) 7 § 3 mom. ja elintarvikelain (23/2006) 35 § 2 mom. mukainen pätevyys. Viran hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, kykyä niin itsenäiseen kuin tiimityöskentelyynkin sekä selkeää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua. Työtehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajokorttia.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti; tehtäväkohtainen palkka 3048,38 €/kk, erillislisä 130,71 €/kk (TS-vaativuusryhmä 12). Virassa käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7602/2021. Hakemukset on toimitettava 13.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Työ alkaa: 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 3048,38 €/kk
Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työavain:  OUL-05-33-21

Lisätietoja tehtävästä antavat ajalla 1.–23.7. ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehto, p. 044 703 6731 ja ajalla 26.7.–13.8. ympäristöjohtaja Leena Tuuri, p. 044 703 6730. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Tietoa työantajasta:

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. 

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos, Ympäristöterveydenhuolto

Terveystarkastaja, määräaikainen

Hakuaika päättyy 13.8.2021 klo 15.00.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos toimii seitsemän kunnan alueella kunnallisena ympäristönsuojelu-, ympäristöterveydenhuolto- ja eläinlääkintäviranomaisena.

Ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö hakee TERVEYSTARKASTAJAA määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Työ alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Tehtävään kuuluu terveydensuojelulain mukaisia tehtäviä, kuten sisäilman terveyshaittaa koskevia selvityksiä ja asunnontarkastuksia. Lisäksi tehtäviin kuuluu muita ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä, kuten talousvesivalvontaa.

Kelpoisuusehtona virkaan on terveydensuojelulain (763/1994) 7 § 3 mom. ja elintarvikelain (23/2006) 35 § 2 mom. mukainen pätevyys. Viran hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja aktiivista työotetta, kykyä niin itsenäiseen kuin tiimityöskentelyynkin sekä selkeää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua. Työtehtävien hoito edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajokorttia.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja TS:n mukaisesti; tehtäväkohtainen palkka 3048,38 €/kk, erillislisä 130,71 €/kk (TS-vaativuusryhmä 12). Virassa käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7603/2021. Hakemukset on toimitettava 13.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Työ alkaa: 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka 3048,38 €/kk
Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työavain:  OUL-05-28-21

Lisätietoja tehtävästä antavat ajalla 1.–23.7. ympäristöterveyspäällikkö Outi Tammilehto, p. 044 703 6731 ja ajalla 26.7.–13.8. ympäristöjohtaja Leena Tuuri, p. 044 703 6730. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Tietoa työantajasta:

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. 

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö

Elintarviketarkastaja, vakituinen

Hakuaika päättyy 13.8.2021 klo 16.00.

Kiinnostavatko sinua elintarvikelain mukaiset valvonta- ja asiantuntijatehtävät? Tule tekemään merkityksellistä työtä, joka näkyy helsinkiläisten arjessa!

Haemme kaupunkiympäristön toimialan elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikemyymälät-tiimiin vakituiseen virkaan elintarviketarkastajaa.

Tulet työskentelemään tiimissä, jossa tukenasi on tiimipäällikön lisäksi 12 elintarviketarkastajaa ja koko yksikössä 39 osaajaa erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Mitä tehtäviisi kuuluu?

  • lakisääteiset viranomaistehtävät kuten elintarvikehuoneistojen tarkastukset
  • toimijoiden ohjaus ja neuvonta
  • ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely.

Edellä mainittujen lisäksi tehtäviisi voi sisältyä myös muita yksikön toimialaan liittyviä tehtäviä.

Miksi meille töihin? Pääset toimimaan osana laaja-alaista asiantuntijaorganisaatiota, jossa tehdään jatkuvaa yhteistyötä yli yksikkö- ja palvelurajojen. Saat osaavan, moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen sekä hyvät työsuhde-edut. Edistämme henkilöstömme työhyvinvointia ja kannustavaa palkitsemista. Työskentelemme uusissa toimitiloissa, jotka tarjoavat työlle viihtyisän ja monipuolisen ympäristön erittäin hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä Kalasatamassa.

Tehtävässä tarvitset oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä sekä hyviä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Katsomme eduksi elintarvikelainsäädännön tuntemuksen ja riittävän englannin kielen taidon.

Ennen vakituisen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Vakituisessa virassa on myös kuuden kuukauden koeaika.

Täytäthän hakemuksesi ensisijaisesti helsinkirekry.fi-sivujen tehtävän Hae paikkaa -linkin kautta 13.8.2021 klo 16 mennessä (työavain KYMP-03-48-21).

Tarvittaessa kirjallisen hakemuksen voit toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon: Kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Kuoreen tunnus KYMP-03-49-21. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Riikka Åberg, p. 09 31032010 (9.-13.8.2021), riikka.aberg(at)hel.fi

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Terveystarkastaja

Hakuaika päättyy 16.8.2021 klo 15.00.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa on haettavana

TERVEYSTARKASTAJAN virka

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa Lappeenrannan kaupungin, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien ympäristöterveydenhuollosta. Toimipisteemme sijaitsee Lappeenrannassa, toiminta-alueella on noin 89 000 asukasta. Arvomme työssä ovat lainmukaisuus, asiantuntijuus ja inhimillisyys sekä työyhteisössämme avoimuus, arvostus ja oikeudenmukaisuus. Meillä on työssämme käytössä laadunhallintajärjestelmä.

Virkaan valittavalta edellytetään terveydensuojelulain 7 §:n 3. momentin mukaista pätevyyttä. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTESin ja kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävissä vaaditaan oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aiempaa kokemusta ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä. Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito on välttämätön, samoin vähintään tyydyttävä englannin kielen taito. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Viran tehtäviin kuuluu terveydensuojelulain mukaisia tehtäviä: mm. talousvesivalvontaa, häiriötilanteiden hallintaa, ympäristöhygieniaan ja elinympäristöterveyden edistämiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin on mahdollista liittää huoneistovalvontaa ja ympäristöterveydenhuollon viestintään liittyviä tehtäviä ja mahdollisesti myöhemmin myös yksikön esimiehen sijaisen tehtävät. Kokemus terveydensuojeluvalvonnan viranomaistehtävistä ja perehtyneisyys tehtävänkuvaukseen kuuluvista asiakokonaisuuksista katsotaan hakijalle eduksi.

Virka täytetään 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaisesti. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakemukset on toimitettava 16.8.2021 klo 15 mennessä kuntarekryyn, työavain 375864.

Tiedusteluihin vastaa terveysvalvonnan johtaja Päivi Roine, puh. 040 540 6505, paivi.roine@lappeenranta.fi.