Kouvolan kaupunki ympäristöterveydenhuolto

YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKKÖ

Hakuaika päättyy 18.3.2021.

Kouvolan kaupungilla on haettavana 18.3.2021 mennessä.
YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN virka
Työavain KVL-30-5-21

Tule osaksi Kouvolan ympäristöterveydenhuollon työyhteisöä turvaamaan ihmisten ja eläinten terveyttä!
Kouvolan ympäristöterveydenhuollossa työskentelee 21 vakituista viranhaltijaa tai työntekijää. Terveysvalvonnan ja valvontaeläinlääkärin toimitilat sijaitsevat kesästä alkaen Kouvolan kaupungintalolla. Eläinlääkärien yhteisvastaanotto toimii omissa tiloissaan Kuusankoskella. Ympäristöterveydenhuolto kehittää toimintaansa laatujärjestelmän mukaisesti. Ympäristöterveyspäällikkö toimii ympäristöterveydenhuollon esimiehenä, joka vastaa mm. toiminnan johtamisesta ja lakisääteisten palvelujen järjestämisestä sekä yksikön taloudesta ja toiminnan sekä henkilöstön kehittämisestä ja työnjaosta. Keskeisenä osana tehtäviä on viestintä ja yhteistyö sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa. Ympäristöterveyspäällikkö toimii RYMY-ryhmän jäsenenä, tekee mm. laitosvalvontaa sekä eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaista valvontaa. Ympäristöterveyspäällikkö työskentelee ympäristöjohtajan alaisuudessa ja valmistelee viranomaisjaostolle ympäristöterveydenhuollon alaisia päätöksiä.

Tehtävien hoito vaatii alan lainsäädännön tuntemusta ja soveltamista käytäntöön sekä kunnallishallinnon tuntemusta. Lisäksi työ vaatii kokonaisuuksien hallintaa, hyviä ihmissuhdetaitoja, hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa, esiintymistaitoja, suomen ja englannin kirjallista ja suullista hallintaa sekä oma-aloitteellisuutta. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu eläinlääkärin ja elintarvikehygieenikon tutkinto, riittävä kokemus sekä asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus vienti- ja laitosvalvonnasta. Odotamme kokemusta esimiestehtävistä ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä aktiivista otetta toiminnan kehittämiseen, hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä toimia laaja-alaisessa työympäristössä. Virkaa haetaan Kuntarekry.fi -sivuston kautta, työavain KVL-30-5-21. Hakuaika päättyy 18.3.2021 klo 16:00.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät lääkärisopimuksen mukaan. Työaika 38,25 h/vk. Työtehtävien hoito edellyttää B-ajokorttia ja oman auton käyttöä. Tehtävä täytetään 1.6.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävään valitun tulee esittää selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Hakemusasiakirjoista tulee ilmetä hakijan suostumus oikeuttaa työnantaja pyytämään perusmuotoinen turvallisuusselvitys hakijasta tämän valituksi tullessa
(lisätietoja: www.supo.fi).

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

TERVEYSTARKASTAJAN virka

Hakuaika päättyy 22.3.2021.

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon!
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys on lähes maakunnallinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, joka on osa Siun sotea eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää.

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydessä on haettavana 22.03.2021 mennessä
TERVEYSTARKASTAJAN virka

Tehtävä sijoittuu terveysvalvonnan vastuualueelle ja tehtäviin kuuluu pääasiassa elintarvikevalvonta Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän alueella. Virka sijoitetaan Kiteen toimipaikkaan. Tarjoamme monipuolisen työn isossa valvontayksikössä, jossa taustallasi on tiimin ja työyhteisön tuki. Hakijalta edellytetään elintarvikelain (23/2006) 35 §:n ja terveydensuojelulain (763/1994) 7§:n mukaista pätevyyttä sekä kykyä yhteistyöhön, organisointiin, itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä oma-aloitteellisuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Tehtävien hoito edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, ajokortti B-luokka sekä oman auton käyttöä. Opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Eduksi luetaan alalle soveltuva koulutus, perehtyneisyys kunnalliseen ympäristöterveydenhuollon tehtäviin, erityisesti elintarvikevalvontaan mm. Oiva-tarkastukset, työkokemus alalla sekä Vati-ohjelman käyttö.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Virka on otettava vastaan 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävään haetaan sähköisesti: https://siunsote.rekrytointi.com/. Lisätietoja virasta antaa: Terveysvalvonnan päällikkö Jouni Korhonen puh. 013 330 8215 ja terveystarkastaja (elintarviketiimivastaava) Jaana Valkama puh. 013 330 8242.