Valtion lupa- ja valvontavirasto LUOVAn perustaminen on osa sote- ja maakuntauudistusta. Tätä kirjoitettaessa on hämärän peitossa, tuleeko uudistus vai ei ja perustetaanko LUOVA joka tapauksessa. Mikäli hallinnon perusteellinen uudelleenjärjestely onnistuu, muutamien seuraavien vuosien aikana henkilöstöltä vaaditaan erinomaisen suurta venymiskykyä. Muutos aiheuttaa aina henkilöstössä stressiä, mutta nyt on tiedossa stressiä myös kansalaisille.

Tämän hetkisen tiedon mukaan LUOVA perustetaan 1.1.2021 alkaen. Se on uudenlainen virasto, johon kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä nykyisistä aluehallintovirastoista, ELY-keskuksista, KEHA-keskuksesta, Valvirasta ja Maatalousyrittäjien eläkekassasta. Melkoinen viranomaiskombo siis. AVIt ja Valvira lakkaavat olemasta.

Kymmenisen vuotta sitten alueellisten ympäristökeskusten lakkauttamista perusteltiin mm. sillä, että samassa viranomaisessa ei voi olla lupa- ja valvontatehtäviä ja muistaakseni perusteluissa käytettiin EU-korttia. Nyt ollaan kokoamassa lupa- ja valvontatehtäviä samaan virastoon. Onko EU muuttanut kantaansa?

Ympäristöhallinto rakennettiin 1980-luvulla, sen jälkeen uudistamiset ja kehittämiset ovat tarkoittaneet eriasteisia heikennyksiä. LUOVAn perustaminen on yksi lenkki heikennysten ketjussa. On tietenkin ymmärrettävää, että aluehallintouudistuksessa tarkastellaan myös alueellisen ympäristöhallinnon asemaa, mutta nyt ollaan päätymässä ratkaisuun, johon ovat tyytyväisiä vain EK ja MTK. Valmistelussa toistettu hokema, että jatkossa yleinen etu otetaan huomioon viranomaisten yhteisen valmistelun myötä, ei kuulosta hyvältä.

Yksi haaste LUOVAan vielä sisältyy: ympäristöviranomaisilla ei olisi oikeutta valittaa toisten virkamiesten tekemistä päätöksistä. Yleisen edun ja myös luonnon oikeuksien valvonta siirtyisi tavallisille aktiiveille kansalaisille ja ympäristöjärjestöille.

Tapio Välikylä