Ympäristökustannus Oy

Ympäristökustannus Oy (ent. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy) tuottaa ja julkaisee kahta ammattilehteä, Ympäristö ja Terveys-lehteä ympäristöalalle ja Elintarvike ja Terveys-lehteä ammattikeittiö- ja elintarvikealalle. Yhtiö toimittaa ja kustantaa myös alaan liittyviä oppaita ja kirjoja sekä järjestää aihepiireihin liittyviä koulutuksia valtakunnallisesti.

Arvolupaus

Ympäristökustannus Oy:ssä ympäristöterveyden ja elintarvike-
turvallisuuden sekä ympäristönsuojelun edistäminen ovat toimintamme lähtökohtia. Toimintamme perustuu ajantasaiseen, luotettavaan ja tutkittuun tietoon. Julkaisu- ja koulutustoiminnan lisäksi neuvonta ja valistus kuuluvat toimintamme painopisteisiin. Noudatamme vastuullisen journalismin periaatteita.

Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on perusta tavoitteidemme saavuttamiseen. Pyrimme toiminnassamme siihen, että palvelumme ovat kaikkien kiinnostuneiden saavutettavissa. Hankinnat teemme arvojemme ja toiminta-ajatuksemme mukaisesti. Hyvitämme hiilijalanjälkeämme. Yhteiskunnallisena yrityksenä tuemme suomalaista työtä;
julkaisemamme lehdet ja painotuotteet painetaan Suomessa. Toimistollamme käytetty sähkö on tuulivoimaa.

Haluamme olla puhtaamman huomisen ja terveellisen ympäristön ääni 
tänään ja tulevaisuudessa.

Ympäristökustannus Oy kompensoi painettujen lehtien ja kirjojen tekemisestä syntyviä päästöjä REFOREST FINLAND OY:n kautta. Kompensaatio tehdään vuosittain arvioon perustuen. Kesäkuussa 2021 joutomaa-alueelle Kangasalan Pakkalantielle istutettiin 100 puuta. Vuoden 2022 Reforest kohteena oli Forssan Ojalanmäki, jonne istutettiin 100 puuta ja vuonna 2023 vastaavat istutukset tehtiin Lempäälään Sarvikkaantielle.

OLEMME YLPEÄSTI YHTEISKUNNALLINEN YRITYS
Valitse yritys, jolla on tarkoitus!

Historia

Ympäristö ja Terveys-lehti, luotettavaa tietoa ympäristöstämme ja ympäristömme terveysvaikutuksista vuodesta 1970.

Kunnallinen Terveydenhoitoyhdistys ry. perusti vuonna 1970, Euroopan Luonnonsuojeluvuonna,
Ympäristö ja Terveys-lehden. Lehden ensimmäinen numero julkaistiin toimitussihteeri Juhani Stenin ja
Lääkintöhallituksen Risto Aurolan henkilökohtaisella panostuksella. Näytenumeron julkaiseminen
kannatti taloudellisesti ja yhdistyksen hallitus päätti lehden perustamisesta.
Samana vuonna 1970 perustettiin Mikkelin teknilliseen oppilaitokseen terveystekniikan linja, josta
ensimmäiset terveysteknikot valmistuivat vuonna 1973. Yhdistyksen resurssit ja jaksamispääoma oli
kulutettu ja vuonna 1979 yhdistys päätti lyhyellä varoitusajalla myydä julkaisuoikeudet kunnissa toimivien
teknikkotaustaisten terveystarkastajien järjestölle, joka oli tuolloin nimeltään Terveysalan Teknikot ry.
Terveysalan Teknikot ry. perusti Ympäristö ja Terveys-lehteä kustantamaan Terveysalan teknikoiden
kustannusosakeyhtiön kesällä 1979 ja osakkaiksi tulivat järjestön lisäksi kymmenkunta yhdistyksen
aktiivia ja myös yhtiölle palkattu työntekijä, Tapio Välikylä. Yhtiö toimi aluksi pienessä toimistotilassa
Annankadulla Helsingissä, sitten Mechelininkadulla kunnes vuoden 1990 alussa muutti Poriin.

Terveysalan Teknikot ry:stä tuli myöhemmin Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy ja
yhtiön toiminta laajeni vähitellen. Elintarvike ja Terveys-lehti perustettiin 1986. Opastuotantoa kehitettiin
määrätietoisesti, samoin koulutustoimintaa. Nykyinen Ympäristökustannus Oy (ent. Suomen Ympäristö-
ja Terveysalan Kustannus Oy) julkaisee edelleen molempia ammattilehtiä Ympäristö ja Terveys ja
Elintarvike ja Terveys, julkaisee ja kustantaa alaan liittyviä kirjoja ja oppaita, järjestää itse sekä
yhteistyössä eri tahojen kanssa koulutustilaisuuksia. Yhtiön henkilöstöön kuuluvat päätoimittaja,
toimitusjohtaja Kaarina Kärnä, tuottaja Tanja Lohiranta ja toimistonhoitaja Eevastiina Aura.


Onko pienillä teoilla merkitystä? Ympäristökustannus Oy on mukana ilmastomuutosta vastaan käytävässä kamppailussa ja hyvitti v. 2020 toimintansa  hiilidioksidipäästöjä ostamalla Ilmastokummien kautta istutettavia puita, joita
hoidetaan ilmastosertifikaatin vaatiman kestävän kehityksen mukaisesti.
Puut on istutettu Pusan metsäpuistoon Pieksämäelle.

Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:lle
(Nyk. Ympäristökustannus Oy) myönnettiin helmikuussa 2019 Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Yhteiskunnallisena yrityksenä Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy käyttää liiketoimintansa voitot oman toiminnan kehittämiseen, mikä hyödyttää niin ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoita kuin myös ammattikeittiöiden ja muiden elintarvikealojen henkilökuntaa sekä aloilla toimivia yrityksiä edullisten kouluttautumismahdollisuuksien, luotettavien ammattilehtien ja toimivien viestintäkanavien muodossa. Lisäksi yritys tekee yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa mm. julkaisemalla alaan liittyviä opinnäytetöitä sekä oppilaitosten hankkeita ja tutkimuksia. Kaikella yrityksen toiminnalla on vahva arvopohja ympäristöterveyden, ympäristönsuojelun, elintarvikehygienian, ruokaturvallisuuden ja vastuullisuuden edistämisessä.

Ympäristö ja Terveys-lehti 50 vuotta

Ympäristö ja Terveys-lehti juhli 25.4.2019 Tampereella lehden 50 v. Juhlavuotta. Juhlaa vietettiin nauttien Ahaa-teatterin esityksestä Veden Muisti, joka pohjautui Emmi Itärannan kirjaan Teemestarin kirja. Tilaisuuteen oli kutsuttu lehden lähimmät yhteistyökumppanit ja lehden historian vaiheilta tärkeät henkilöt, jotka ovat olleet mukana vaikuttamassa lehden alkutaipaleilla. Avauspuheen piti Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Forss, hänen jälkeensä lehden pitkäaikainen päätoimittaja Tapio Välikylä kertoi lehden historiasta. Lopuksi nykyinen päätoimittaja Kaarina Kärnä kertoi tämän hetkiset kuulumiset lehdestä. Tästä on hyvä suunnata eteenpäin ja viedä viestiä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tärkeydestä, reitti suunnalle on avattu jo 50 vuotta sitten. Ympäristöasioiden merkitystä pohdittiin jo silloin ja se työ jatkuu edelleen.
Huolehditaan yhdessä ympäristöstämme, missä meidän kaikkien on hyvä elää ja sen jatkuvuudesta myös tuleville polville!

Tapio Välikylän muotokuva paljastettiin 1.2.2013

Päätoimittaja Tapio Välikylän työura Ympäristö ja Terveys-lehden palveluksessa alkoi keväällä 1979. Yhtiön toiminta laajeni vuosien mittaan ja jo vuonna 1986 perustettiin Ympäristö ja Terveys-lehden rinnalle Elintarvike ja Terveys-lehti. Tapio Välikylän ura ympäristöterveydenhuollossa alkoi talvella 1974 Helsingin kaupungin Maidontarkastamolla. Koulutusten ja eri tehtävien myötä hän on ollut alalla lähes 40 vuotta.  Tapio Välikylä täytti 60 vuotta 12.2.2013. Taiteilija Eila-Maija Veistisen maalaamalla muotokuvalla haluttiin muistaa päätoimittaja Tapio Välikylää työuran yhä jatkuessa. Tapio Välikylä jäi eläkkeelle 1.4.2017.


Ympäristö ja Terveys-lehti 40 vuotta

Ympäristö ja Terveys-lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuoden 1970 alussa. Ympäristö ja Terveys-lehti vietti 40-vuotisjuhlaseminaarin 24.9.2009 Ravintola Bottalla Helsingissä.


Elintarvike ja Terveys-lehti 30 vuotta

Elintarvike ja Terveys-lehti juhlisti 30-vuotistaivaltaan 16.3.2016 Gastro –messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. Paikalla oli kutsuttu lehden keskeiset viranomais- ja yrityskumppanit. Tilaisuudessa päätoimittaja Tapio Välikylä osoitti kiitoksensa myös lehden alkuvuosina toimitussihteerinä toimineelle Erkki Ketolalle hänen suuresta työpanoksestaan lehdessä. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toi ministeriön terveiset ja kiitokset hyvästä yhteistyöstä suomalaisen elintarviketurvallisuuden edistämisessä.