Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy

Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy tuottaa ja julkaisee kahta ammattilehteä, Ympäristö ja Terveys-lehteä ympäristöalalle ja Elintarvike ja Terveys-lehteä ammattikeittiö- ja elintarvikealalle. Yhtiö toimittaa ja kustantaa myös alaan liittyviä oppaita ja kirjoja sekä järjestää aihepiireihin liittyviä koulutuksia valtakunnallisesti.

Historia

Ympäristö ja Terveys-lehti, luotettavaa tietoa ympäristöstämme ja ympäristömme terveysvaikutuksista vuodesta 1970.

Kunnallinen Terveydenhoitoyhdistys ry. perusti vuonna 1970, Euroopan Luonnonsuojeluvuonna, Ympäristö ja Terveys-lehden.
Lehden ensimmäinen numero julkaistiin toimitussihteeri Juhani Stenin ja Lääkintöhallituksen Risto Aurolan henkilökohtaisella panostuksella. Näytenumeron julkaiseminen kannatti taloudellisesti ja yhdistyksen hallitus päätti lehden perustamisesta.

Samana vuonna 1970 perustettiin Mikkelin teknilliseen oppilaitokseen terveystekniikan linja, josta ensimmäiset terveysteknikot valmistuivat vuonna 1973. Yhdistyksen resurssit ja jaksamispääoma oli kulutettu ja vuonna 1979 yhdistys päätti lyhyellä varoitusajalla myydä julkaisuoikeudet kunnissa toimivien teknikkotaustaisten terveystarkastajien järjestölle, joka oli tuolloin nimeltään
Terveysalan Teknikot ry. Terveysalan Teknikot ry. perusti  Ympäristö ja Terveys-lehteä kustantamaan Terveysalan teknikoiden kustannusosakeyhtiön kesällä 1979 ja osakkaiksi tulivat järjestön lisäksi kymmenkunta yhdistyksen aktiivia ja myös yhtiölle palkattu työntekijä, Tapio Välikylä.

Yhtiö toimi aluksi pienessä toimistotilassa Annankadulla Helsingissä, sitten Mechelininkadulla kunnes vuoden 1990 alussa muutti Poriin. Terveysalan Teknikot ry:stä tuli myöhemmin Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy ja yhtiön toiminta laajeni vähitellen. Elintarvike ja Terveys-lehti perustettiin 1986. Opastuotantoa kehitettiin määrätietoisesti, samoin koulutustoimintaa.

Vuonna 2017 Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy julkaisee edelleen molempia ammattilehtiä Ympäristö ja Terveys ja Elintarvike ja Terveys, julkaisee ja kustantaa alaan liittyviä kirjoja ja oppaita, järjestää itse sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa koulutustilaisuuksia. Yhtiön henkilöstöön kuuluvat päätoimittaja, toimitusjohtaja Kaarina Kärnä, tuottaja Tanja Lohiranta, markkinointivastaava Eija Lindroos ja toimistonhoitaja Eevastiina Veneranta.


Tapio Välikylän muotokuva paljastettiin 1.2.2013

Päätoimittaja Tapio Välikylän työura Ympäristö ja Terveys-lehden palveluksessa alkoi keväällä 1979. Yhtiön toiminta laajeni vuosien mittaan ja jo vuonna 1986 perustettiin Ympäristö ja Terveys-lehden rinnalle Elintarvike ja Terveys-lehti. Tapio Välikylän ura ympäristöterveydenhuollossa alkoi talvella 1974 Helsingin kaupungin Maidontarkastamolla. Koulutusten ja eri tehtävien myötä hän on ollut alalla lähes 40 vuotta.  Tapio Välikylä täytti 60 vuotta 12.2.2013. Taiteilija Eila-Maija Veistisen maalaamalla muotokuvalla haluttiin muistaa päätoimittaja Tapio Välikylää työuran yhä jatkuessa. Tapio Välikylä jäi eläkkeelle 1.4.2017.


Ympäristö ja Terveys-lehti 40 vuotta

Ympäristö ja Terveys-lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuoden 1970 alussa. Ympäristö ja Terveys-lehti vietti 40-vuotisjuhlaseminaarin 24.9.2009 Ravintola Bottalla Helsingissä.


Elintarvike ja Terveys-lehti 30 vuotta

Elintarvike ja Terveys-lehti juhlisti 30-vuotistaivaltaan 16.3.2016 Gastro –messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. Paikalla oli kutsuttu lehden keskeiset viranomais- ja yrityskumppanit. Tilaisuudessa päätoimittaja Tapio Välikylä osoitti kiitoksensa myös lehden alkuvuosina toimitussihteerinä toimineelle Erkki Ketolalle hänen suuresta työpanoksestaan lehdessä. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toi ministeriön terveiset ja kiitokset hyvästä yhteistyöstä suomalaisen elintarviketurvallisuuden edistämisessä.