Kirjaesittely on julkaistu Ympäristö ja Terveys-lehdessä 2/2018.

Jorma Keskitalo
Rajaton vesi, rajalliset vesivarat
Gaudeamus. 236 s.
ISBN 978-952-495-439-6

Vesivarojen niukkuus, pohjavesien aleneminen ja luonnonvesien pilaantuminen ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Vesivarojen tehokas ja kestävä hallinta on tärkeä globaali tavoite. Vaikka Suomessa – tuhansien järvien maassa – ei makeasta vedestä ole pulaa, on luonnonvesien suojelu ja käyttöveden laadusta huolehtiminen meilläkin tärkeää ja tarpeellista.

”Ihmisen vaikutus näkyy pohjavesissä myös Suomessa, vaikka maallikon käsitys voi olla, että ne ovat yleisesti puhtaita. Noin kuudestatuhannesta pohjavesialueesta vajaa sata on luokiteltu kemiallisesti huonokuntoisiksi ja riskialttiiksi. Likaantumista aiheuttavat vesiliukoiset kemialliset yhdisteet, erityisesti suola, jonka pitoisuuksia maanteiden suolaus nostaa. Muita uhkatekijöitä ovat maatalous ja metsäojitus.”

Kirjan tarkoituksena on luoda yleistajuinen katsaus Suomen Akatemian tutkimusohjelman Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta (AKVA) tavoitteisiin, toteutukseen ja tuloksiin. Teos kokoaa yhteen uutta tutkimustietoa luonnonvesistä, vesivaroista, niiden hallinnasta ja ekosysteemipalveluista. Veden ympärille kertyy monimutkaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita tutkimustieto voi auttaa ratkomaan. Teoksen tavoitteena on myös herättää kiinnostusta luonnonvesien ja vesivarojen kestävään käyttöön.

Teos on tarkoitettu kaikille, joita aihepiiri kiinnostaa; tutkijoista ja asiantuntijoista yhteiskunnallisiin vaikuttajiin ja päättäjiin, mutta yhtä lailla myös maallikoille. Kerronta on yleistajuista ja mielenkiintoisia paikallisia esimerkkejä löytyy.

Jorma Keskitalo, FT, on ympäristöaiheisiin erikoistunut tutkija, tietokirjailija ja suomentaja. Hän on perehtynyt laaja-alaisesti ekologiaan ja ympäristönsuojeluun.

Tanja Lohiranta